Quyết định 1435/QĐ-BHXH

Quyết định 1435/QĐ-BHXH năm 2010 sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Quyết định 1400/QĐ-BHXH do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý đã được thay thế bởi Quyết định 174/QĐ-BHXH tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý phòng chuyên môn BHXH và được áp dụng kể từ ngày 01/02/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý


BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1435/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CÁN BỘ QUẢN LÝ HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1400/QĐ-BHXH NGÀY 01/12/2009 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Để phù hợp với tình hình thực tế, nhằm kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điểm Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-BHXH ngày 01/12/2009 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 5.1 Khoản 5 Mục B về yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh:

a. Chức danh Trưởng phòng: Có trình độ đại học chuyên ngành hệ chính quy hoặc trên đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Trường hợp cán bộ hiện đang công tác trong Ngành có quá trình tham gia công tác từ năm 2000 trở về trước thì có thể trình độ đại học hệ tại chức, mở rộng, từ xa, chuyên tu…

b. Chức danh Phó Trưởng phòng: Có trình độ đại học hệ chính quy hoặc trên đại học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

2. Sửa đổi, bổ sung Tiết a Điểm 6.1 Khoản 6 Mục B về yêu cầu trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện:

a. Chức danh Giám đốc: Có trình độ đại học hệ chính quy hoặc trên đại học thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với hoạt động của ngành như bảo hiểm xã hội, lao động tiền lương, tài chính, kinh tế, luật kinh tế, y, dược… Trường hợp cán bộ hiện đang công tác trong Ngành có quá trình tham gia công tác từ năm 2000 trở về trước thì có thể trình độ đại học hệ tại chức, mở rộng, từ xa, chuyên tu …

b. Chức danh Phó Giám đốc: Có trình độ đại học hệ chính quy hoặc trên đại học thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Ngành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2010. Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (5).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1435/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1435/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2010
Ngày hiệu lực01/11/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2013
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1435/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1435/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýLê Bạch Hồng
       Ngày ban hành13/10/2010
       Ngày hiệu lực01/11/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/02/2013
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1435/QĐ-BHXH sửa đổi Phần II Quy định về tiêu chuẩn cán bộ quản lý