Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN

Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN về việc thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi đã được thay thế bởi Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học và được áp dụng kể từ ngày 11/11/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi


ỦY BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 145/1999/QĐ-UBDTMN

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU TRỰC THUỘC UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

- Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30/9/1992;
- Căn cứ Nghị định số 59/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 1998 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Dân tộc và Miền núi;
- Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu trực thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi. Trung tâm có chức năng thu thập, xử lý, cung cấp tin, tư liệu về dân tộc và miền núi; trong đó có ứng dụng công nghệ tin học phục vụ các hoạt động của Uỷ ban; cơ quan của Đảng, Nhà nước, các cơ quan nghiên cứu khoa học, các địa phương và cá nhân có nhu cầu.

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp, có tư cách pháp nhân, có tài khoản, có trụ sở và có con dấu riêng.

Điều 2. Chuyển Trung tâm Thông tin, Phòng Tuyên truyền thuộc Văn phòng Uỷ ban thành các bộ phận chức năng của Trung tâm Thông tin và Tư liệu.

Điều 3. Trung tâm Thông tin và Tư liệu có nhiệm vụ, quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về công tác thông tin và tư liệu trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu về dân tộc và miền núi; bảo đảm cung cấp tin, tư liệu kịp thời, chính xác phục vụ yêu cầu của lãnh đạo Uỷ ban và nhu cầu nghiên cứu của các tổ chức thuộc hệ thống của Uỷ ban.

3. Xây dựng hệ thống tra cứu tin thích hợp, từng bước thực hiện tin học hoá và hiện đại hoá hoạt động thông tin và tư liệu.

4. Tuyên truyền về hoạt động của công tác dân tộc và miền núi theo kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt. Xây dựng hệ thống các ấn phẩm thông tin về dân tộc và miền núi.

5. Quản lý, vận hành mạng máy vi tính nội bộ Uỷ ban; duy trì và mở rộng mạng khác có liên quan; được phép tiếp nhận các hỗ trợ công nghệ thông tin phục vụ công tác thông tin và tư liệu của Uỷ ban; được quyền tham gia các tổ chức nghiên cứu khoa học công nghệ thông tin trong nước và ngoài nước.

6. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức; quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Trung tâm Thông tin và Tư liệu do Giám đốc Trung tâm lãnh đạo. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

- Giúp việc Giám đốc có các Phó Giám đốc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

- Biên chế của Trung tâm Thông tin và Tư liệu được phân bổ trong tổng biên chế chung của Uỷ ban.

Điều 5. Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy, qui chế hoạt động của Trung tâm trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Điều 6. Quyết định này thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 7. Các Ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Uỷ ban và Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
ỦY BAN DÂN TỘC
Hoàng Đức Nghi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/1999/QĐ-UBDTMN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/1999/QĐ-UBDTMN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/09/1999
Ngày hiệu lực09/09/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2003
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/1999/QĐ-UBDTMN

Lược đồ Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145/1999/QĐ-UBDTMN
        Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc và Miền núi
        Người kýHoàng Đức Nghi
        Ngày ban hành09/09/1999
        Ngày hiệu lực09/09/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/11/2003
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/1999/QĐ-UBDTMN thành lập Trung tâm Thông tin và Tư liệu thuộc Uỷ ban Dân tộc và Miền núi