Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT

Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm tin học do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành

Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học đã được thay thế bởi Quyết định 517/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/12/2010.

Nội dung toàn văn Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học


ỦY BAN DÂN TỘC
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 248/2003/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM TIN HỌC

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM UỶ BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 86/2002/NÐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 51/2003/NÐ-CP ngày 16/05/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Uỷ ban Dân tộc;
Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Tin học và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ
,

QUYẾT ĐỊNH:

Ðiều 1. Vị trí, chức năng của Trung tâm Tin học:

Trung tâm Tin học là tổ chức sự nghiệp thuộc Uỷ ban Dân tộc, được thành lập trên cơ sở Trung tâm thông tin và tư liệu, có chức năng thực hiện các nhiệm vụ triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý của ủy ban.

Trung tâm Tin học có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng và có trụ sở đặt tại thành phố Hà Nội.

Ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm Tin học:

1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác thông tin điện tử, kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ thông tin điện tử của Uỷ ban Dân tộc, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.

2. Xây dựng các quy chế về quản lý các hệ thống mạng, về đảm bảo thông tin phục vụ công tác quản lý của Uỷ ban Dân tộc, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế đó.

3. Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về dân tộc; bảo đảm cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ yêu cầu của Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc và phục vụ nhu cầu nghiên cứu của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng các đề án, dự án tin học hoá, các mặt công tác của Uỷ ban Dân tộc; triển khai thực hiện các đề án, dự án đó theo các quy định hiện hành.

5. Xây dựng các phần mềm ứng dụng và triển khai việc áp dụng các phần mềm đó vào thực tế công tác của Uỷ ban Dân tộc.

6. Trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc phê duyệt các phương án thu thập, khai thác, sử dụng các trang thông tin điện tử; chuẩn hoá các thông tin của Uỷ ban đưa lên hệ thống mạng; tiến hành việc thu thập, lưu trữ, quản lý kho dữ liệu điện tử, xử lý và cung cấp thông tin điện tử phục vụ công tác quản lý của Uỷ ban theo các quy định hiện hành.

7. Trực tiếp quản lý, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị tin học để đảm bảo hoạt động thường xuyên, liên tục và an toàn  các hệ thống mạng tin học của Uỷ ban Dân tộc.

8. Chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức Cán bộ và các đơn vị của Uỷ ban để thực hiện công tác đào tạo về công nghệ tin học đối với công chức của Uỷ ban theo kế hoạch đã được phê duyệt;

9. Tham gia các hoạt động hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, các chương trình dự án về công nghệ thông tin của Uỷ ban.

10. Quản lý, phân công, nhận xét, đánh giá và theo dõi việc chấp hành nội quy và hiệu quả công tác của viên chức thuộc  Trung tâm. Quản lý  tài chính, tài sản được giao theo qui định của pháp luật. Ðề xuất việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức thuộc biên chế của Trung tâm, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban quyết định.

Ðiều 3. Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tin học:

1. Lãnh đạo Trung tâm có Giám đốc và các Phó giám đốc.

Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm. Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban về toàn bộ hoạt động của Trung tâm.

Phó giám đốc Trung tâm là người giúp việc cho Giám đốc Trung tâm, do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban bổ nhiệm và miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm: Phó giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trong từng lĩnh vực công tác do Giám đốc Trung tâm phân công.

2. Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Tin học:

1/ Phòng Công nghệ thông tin;

2/ Phòng Tích hợp Dữ liệu;

3/ Phòng Hành chính - Quản trị.

Ðiều 4. Giám đốc Trung tâm Tin học có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm, trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban phê duyệt.

Ðiều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 145/1999/QÐ-UBDTMN ngày 09/09/1999 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Giám đốc Trung tâm Tin học và thủ trưởng các Vụ, đơn vị trực thuộc Uỷ ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
UỶ BAN DÂN TỘC

Ksor Phước

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 248/2003/QĐ-UBDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu248/2003/QĐ-UBDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2003
Ngày hiệu lực11/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2010
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 248/2003/QĐ-UBDT

Lược đồ Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu248/2003/QĐ-UBDT
      Cơ quan ban hànhUỷ ban Dân tộc
      Người kýKsor Phước
      Ngày ban hành11/11/2003
      Ngày hiệu lực11/11/2003
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcBộ máy hành chính
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/12/2010
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 248/2003/QĐ-UBDT chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức trung tâm tin học