Quyết định 145/2003/QĐ-UB

Quyết định 145/2003/QĐ-UB về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 145/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH - VẬT GIÁ THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO TÀICHÍNH VÀ QUY CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Thông tư 109/1999/TT-BTC ngày 11/09/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức quản lý tài chính doanh nghiệp của Sở Tài chính - Vật giá;
Căn cứ Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/09/2001 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty TNHH một thành viên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá tại Công văn số: 3171/STCVG-TCDN-P1 ngày 15/10/2003 về việc đề nghị ủy quyền cho Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính khi chuyển doanh nghiệp nhà nước do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thành lập thành Công ty TNHH một thành viên.

Điều 2: Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá Hà Nội có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp, kết quả thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính và quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lự thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

T.M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2003
Ngày hiệu lực04/11/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 145/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Thế Quang
        Ngày ban hành04/11/2003
        Ngày hiệu lực04/11/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 145/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/2003/QĐ-UB ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính Vật giá thẩm định, phê duyệt báo cáo tài chính quy chế tài chính Công ty TNHH một thành viên

            • 04/11/2003

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2003

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực