Quyết định 145/QĐ-UBND

Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 công bố kết quả phân loại, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2013 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/QĐ-UBND

Ninh Bình, ngày 11 tháng 3 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP HUYỆN NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ kết quả thẩm định, xác định chỉ s cải cách hành chính năm 2013 đối với UBND huyện, thị xã, thành phố của T công tác thm, xác định chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kết quả phân loại, xếp hạng chsố ci cách hành chính ca UBND các huyện, thị xã, thành ph năm 2013 như sau:

1. Đơn vị xuất sắc: 0 đơn vị;

2. Đơn vị tốt: 01 đơn vị;

3. Đơn vị khá: 07 đơn vị;

4. Đơn vị trung bình: 0 đơn vị;

5. Đơn vị yếu: 0 đơn vị.

(có danh sách chi tiết kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chtịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Th trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
-
Thường trực HĐND tỉnh; (Để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; (Để báo cáo)
- Lưu: VT, VP7
MT/02/CCHC/2014

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Bình

 

DANH SÁCH

PHÂN LOẠI, XẾP HẠNG CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh)

STT

Tên đơn vị

Điểm thẩm định

Chỉ số cải cách hành chính

Phân loại

Xếp hạng

1

UBND thành phố Ninh Bình

83,73

83,73%

Tốt

1

2

UBND huyện Kim Sơn

78,00

78,00%

Khá

2

3

UBND huyện Yên Khánh

75,69

75,69%

Khá

3

4

UBND huyện Gia Viễn

75,60

75,60%

Khá

4

5

UBND huyện Yên Mô

75,12

75,12%

Khá

5

6

UBND huyện Nho Quan

72,90

72,90%

Khá

6

7

UBND huyện Hoa Lư

72,07

72,07%

Khá

7

8

UBND thị xã Tam Điệp

70,80

70,80%

Khá

8

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu145/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/03/2014
Ngày hiệu lực11/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 145/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện Ninh Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu145/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTrần Hữu Bình
        Ngày ban hành11/03/2014
        Ngày hiệu lực11/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 145/QĐ-UBND năm 2014 xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện Ninh Bình

            • 11/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực