Quyết định 147/QĐ-BCĐNN

Quyết định 147/QĐ-BCĐNN năm 2011 thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 147/QĐ-BCĐNN thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước


BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-BCĐNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI MỘT SỐ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

TRƯỞNG BAN BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi một số thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi gắt là Ban Chỉ đạo) như sau:

1. Ông Nguyễn Minh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Phạm Khôi Nguyên, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo;

2. Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay ông Nguyễn Bích Đạt, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo;

3. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thay ông Nguyễn Văn Đức, Thứ trưởng thường trực Bộ Tài nguyên và Môi trường làm Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo;

4. Ông Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thay ông Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Thành viên Ban Chỉ đạo;

5. Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao thay ông Huỳnh Minh Chính, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Thành viên Ban Chỉ đạo;

6. Ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải thay ông Trần Doãn Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải làm Thành viên Ban Chỉ đạo;

7. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay ông Phùng Đình Thực, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam làm Thành viên Ban Chỉ đạo;

8. Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh thay ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh làm Thành viên Ban Chỉ đạo;

9. Ông Bùi Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình thay ông Phan Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình làm thành viên Ban Chỉ đạo;

10. Ông Lê Viết Chữ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi thay ông Trương Ngọc Nhi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi làm thành viên Ban Chỉ đạo;

11. Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thay ông Trần Xuân Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận làm thành viên Ban Chỉ đạo;

12. Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thay ông Nguyễn Trung Tín, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm Thành viên Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, Cục, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, BCĐNN (5b). hđc.

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 147/QĐ-BCĐNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu147/QĐ-BCĐNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2011
Ngày hiệu lực29/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 147/QĐ-BCĐNN

Lược đồ Quyết định 147/QĐ-BCĐNN thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 147/QĐ-BCĐNN thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu147/QĐ-BCĐNN
       Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển
       Người kýHoàng Trung Hải
       Ngày ban hành29/12/2011
       Ngày hiệu lực29/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật12 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 147/QĐ-BCĐNN thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 147/QĐ-BCĐNN thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước

           • 29/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực