Quyết định 889/QĐ-TTg

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2006 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển do Thủ tướng chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 889/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 889/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thống nhất công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển trong phạm vi cả nước, bao gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo.

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Phó Trưởng ban: đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Các thành viên Ban Chỉ đạo:

4. Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ;

5. Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính;

6. Đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao;

7. Tư lệnh Quân chủng Hải quân - Bộ Quốc phòng;

8. Đại diện lãnh đạo Bộ Nôị vụ;

9. Đại diện lãnh đạo Bộ Thủy sản;

10. Đại diện lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải;

11. Đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng;

12. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm - Cứu nạn;

13. Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ;

14. Đại diện lãnh đạo Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam;

15. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;

17. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;

18. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;

19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng;

20. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi;

21. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa;

22. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

23. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

24. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;

25. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Mời đai diện các cơ quan sau đây là thành viên Ban Chỉ đạo

26. Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế;

27. Đại diện lãnh đạo Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương;

28. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Kinh tế và Ngân sách của Quốc hội;

29. Đại diện lãnh đạo Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam.

Danh sách cụ thể của Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định theo đề nghị của cơ quan thành viên.

Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ:

1. Chỉ đạo các bước triển khai cụ thể thực hiện Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên - môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020 (gọi tắt là Đề án tổng thể).

2. Chỉ đạo sự phối hợp liên ngành giữa các Bộ, ngành và địa phương liên quan cân đối việc sử dụng tổng hợp các nguồn lực trong việc triển khai thực hiện Đề án tổng thể.

3. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành và địa phương liên quan thực hiện Đề án tổng thể.

4. Đề xuất những sáng kiến mới, những nội dung mới và tìm nguồn lực nhằm thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu, nội dung của công tác điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển.

Điều 3. Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được đảm bảo bằng ngân sách nhà nước, tính vào kinh phí hàng năm của Bộ Tài nguyên và Môi trường và được chi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo là Văn phòng Ban Chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển (gọi tắt là Văn phòng Ban Chỉ đạo) là đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có con dấu và tài khoản riêng.
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Văn phòng Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc gọn nhẹ, hiệu quả, thiết thực.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các thành viên Ban Chỉ đạo (tại Điều 1) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :

- Ban Bí thư (để báo cáo);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo (Điều 1);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Hội Cảng - Đường thủy - Thềm lục địa Việt Nam 1252 đường Láng, Đống Đa, Hà Nội;
- Học viện Hành chính Quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, TBNC, BNC, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KG (5). A.

THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 889/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu889/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/06/2006
Ngày hiệu lực22/06/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 889/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 889/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 889/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu889/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýPhan Văn Khải
       Ngày ban hành22/06/2006
       Ngày hiệu lực22/06/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 889/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 889/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước điều tra cơ bản tài nguyên-môi trường biển