Quyết định 1474/QĐ-BHXH

Quyết định 1474/QĐ-BHXH năm 2015 về Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1474/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHẦN MỀM GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 2.0

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0 (viết tắt là GDĐT 2.0). Phần mềm GDĐT 2.0 bao gồm các phần mềm sau:

- Phần mềm Kê khai bảo hiểm xã hội (viết tắt là KBHXH);

- Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ (viết tắt là TNHS);

- Phần mềm cổng thông tin điện tử (viết tắt là BHXH-VAN);

- Phần mềm cổng giao dịch điện tử (viết tắt là BHXH-IGW).

Điều 2. Phần mềm GDĐT 2.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 04/12/2015 và thay thế Quyết định số 592/QĐ-BHXH ngày 18/05/2015 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0. Chánh Văn phòng, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Tổng Giám đốc;
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT, CNTT (03b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1474/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1474/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/12/2015
Ngày hiệu lực04/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1474/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1474/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thị Minh
       Ngày ban hành03/12/2015
       Ngày hiệu lực04/12/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0

           • 03/12/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực