Quyết định 592/QĐ-BHXH

Quyết định 592/QĐ-BHXH năm 2015 về Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 1.0 do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0 đã được thay thế bởi Quyết định 1474/QĐ-BHXH phần mềm giao dịch bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 2.0 và được áp dụng kể từ ngày 04/12/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 592/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHẦN MỀM GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ PHIÊN BẢN 1.0

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định s08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Xét đnghị của Giám đc Trung tâm Công nghệ thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Phần mềm Giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử phiên bản 1.0 (viết tắt là GDĐT 1.0). Phần mềm GDĐT 1.0 bao gồm các phần mềm sau:

- Phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ;

- Phần mềm BHXH - VAN;

- Phần mềm IGW.

Điều 2. Phần mềm GDĐT 1.0 thuộc bản quyền của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, là một phần mềm trong hệ thống phần mềm ứng dụng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Trách nhiệm và hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18/05/2015. Bãi bỏ Quyết định số 1730/QĐ-BHXH ngày 12/12/2012 của Tng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Phần mềm ứng dụng “Tiếp nhận và quản lý hồ sơ” phiên bản 1.0.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
Các Phó Tổng Giám đốc;
-
Lưu: VT, CNTT (03b).

TNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 592/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu592/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2015
Ngày hiệu lực18/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 592/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu592/QĐ-BHXH
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Minh
        Ngày ban hành18/05/2015
        Ngày hiệu lực18/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/12/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 592/QĐ-BHXH 2015 Phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử 1.0