Quyết định 148/2002/QĐ-UB

Quyết định 148/2002/QĐ-UB về việc giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 148/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NĂM 2002 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG VÀ NGUỒN VỐN BÁN NHÀ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 5065/KHĐT-TH ngày 05 tháng 12 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2002 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm) ; trong đó :

1.1- Nguồn vốn ngân sách tập trung : 221 dự án, giảm 2.473,322 tỷ (hai ngàn bốn trăm bảy mươi ba tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu) đồng, so với kế hoạch đã giao.

1.2- Nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước : 43 dự án, giảm 630,66 tỷ (sáu trăm ba mươi tỷ, sáu trăm sáu mươi triệu) đồng, so với kế hoạch đã giao.

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh năm 2002, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành điều chỉnh chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng kế hoạch được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Tổ ĐT, DA, TM, VX, CNN, TH (6b)
- Lưu (TH-LT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2002
Ngày hiệu lực22/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu148/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành12/12/2002
        Ngày hiệu lực22/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 148/2002/QĐ-UB giao kế hoạch điều chỉnh 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, bán nhà sở hữu Nhà nước