Quyết định 148/QĐ-QLCT

Quyết định 148/QĐ-QLCT năm 2015 về Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/QĐ-QLCT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CÁC MẪU HỒ SƠ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-BCT ngày 05 tháng 02 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Điều tra vụ kiện phòng vệ thương mại của doanh nghiệp trong nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá (Mẫu số HS- CPG/01/QLCT);

- Mẫu hồ sơ yêu cầu rà soát hàng năm áp dụng biện pháp chống bán phá giá (Mẫu số HS-CPG/02/QLCT);

- Mẫu hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp chống bán phá giá đối với nhà xuất khẩu mới (Mẫu số HS-CPG/03/QLCT)

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 32/QĐ-QLCT ngày 15 tháng 5 năm 2008 của Cục Quản lý cạnh tranh về việc ban hành Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Cục, các Ông/Bà Trưởng phòng thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các điều tra viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, Đa biên, CNN, CNNg, KV1, KV2, KV3, KV4;
- Các Cục: XNK, TMBT và CNTT (đăng mạng MOIT);
- Lưu. VT, TTTT (đ
ăng mạng QLCT), Phòng 2 (3).

CỤC TRƯỞNG
Bạch Văn Mừng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 148/QĐ-QLCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu148/QĐ-QLCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/09/2015
Ngày hiệu lực07/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 148/QĐ-QLCT

Lược đồ Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu148/QĐ-QLCT
       Cơ quan ban hànhCục Quản lý cạnh tranh
       Người kýBạch Văn Mừng
       Ngày ban hành07/09/2015
       Ngày hiệu lực07/09/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá

           • 07/09/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/09/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực