Quyết định 32/QĐ-QLCT

Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 về Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp chống bán phá giá do Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh ban hành

Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá đã được thay thế bởi Quyết định 148/QĐ-QLCT Mẫu hồ sơ áp dụng biện pháp chống bán phá giá và được áp dụng kể từ ngày 07/09/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/QĐ-QLCT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU HỒ SƠ YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆP PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CẠNH TRANH

Căn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 06/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý cạnh tranh;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Xử lý chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biệp pháp chống bán phá giá.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, các Ông/Bà Trưởng ban thuộc Cục Quản lý cạnh tranh và các điều tra viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các thứ trưởng (để báo cáo);
- Các Vụ: PC, XNK; Đa biên; KV1, KV2, KV3, KV4
- Cục TMĐT và CNTT (đăng mạng MOIT)
- Lưu: VT (2), TTTT (đang mặng qlct), Ban II (2)

CỤC TRƯỞNG
Bạch Văn Mừng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/QĐ-QLCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu32/QĐ-QLCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2008
Ngày hiệu lực15/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/QĐ-QLCT

Lược đồ Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu32/QĐ-QLCT
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý cạnh tranh
        Người kýBạch Văn Mừng
        Ngày ban hành15/05/2008
        Ngày hiệu lực15/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 32/QĐ-QLCT năm 2008 Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng chống bán phá giá