Quyết định 1486/QĐ-UBND

Quyết định 1486/QĐ-UBND năm 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ và dân cư thương mại tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ đã được thay thế bởi Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015 và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1486/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 28 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT XÂY DỰNG CHỢ VÀ DÂN CƯ THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC 6, PHƯỜNG HƯNG LỢI, QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Quyết định số 58/2006/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc đầu tư phát triển chợ đô thị năm 2011 – 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1007/TTr-STNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thuận quy hoạch khu đất có diện tích khoảng 45.500m2 để xây dựng Chợ và dân cư thương mại tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều theo chủ trương được duyệt.

(Đính kèm: Bản trích đo địa chính số 1263/VPĐKQSDĐ ngày 07/5/2014 do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất quận Ninh Kiều thiết lập).

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư Cadif và các ngành chức năng thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Công bố quy hoạch và thông báo kế hoạch thu hồi đất thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

- Tổ chức đo đạc, điều tra hiện trạng nhà, đất, hoa màu, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.

- Cập nhật vị trí khu đất nêu trên vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của quận.

2. Công ty Cổ phần đầu tư Cadif có trách nhiệm:

- Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

- Lập thủ tục đầu tư xây dựng Chợ và dân cư thương mại tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Cadif , Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và các chủ sử dụng đất trong khu quy hoạch chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1486/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1486/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/2014
Ngày hiệu lực28/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2015
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1486/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1486/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýĐào Anh Dũng
        Ngày ban hành28/05/2014
        Ngày hiệu lực28/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2015
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1486/QĐ-UBND 2014 quy hoạch đất xây dựng Chợ dân cư thương mại Ninh Kiều Cần Thơ