Quyết định 2909/QĐ-UBND

Quyết định 2909/QĐ-UBND năm 2015 bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2909/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1486/QĐ-UBND NGÀY 28 THÁNG 5 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2434/TTr‑STNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy hoạch đất xây dựng Chợ và dân cư thương mại tại khu vực 6, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 2.

1. Kể từ ngày ký Quyết định, Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif không còn nhiệm vụ thực hiện đầu tư tại khu đất nêu trên.

2. Giao Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều có trách nhiệm:

a) Rà soát và bãi bỏ các văn bản do Ủy ban nhân dân quận ban hành có liên quan đến dự án.

b) Công bố cho tổ chức và người dân tại khu đất trên biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hưng Lợi, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cadif, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2909/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2909/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2015
Ngày hiệu lực06/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2909/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2909/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
       Người kýĐào Anh Dũng
       Ngày ban hành06/10/2015
       Ngày hiệu lực06/10/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2909/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 1486/QĐ-UBND Cần Thơ 2015

           • 06/10/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực