Quyết định 149/2002/QĐ-UB

Quyết định 149/2002/QĐ-UB sửa đổi Điều 2 Quyết định 117/2002/QĐ-UB về thời gian thực hiện tỷ lệ phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB đã được thay thế bởi Quyết định 37/2003/QĐ-UB chi tiết tỷ lệ (%) phân chia khoản thu Ngân sách giữa cấp Ngân sách được hưởng địa bàn Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2003.

Nội dung toàn văn Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 149/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 2, QUYẾT ĐỊNH SỐ 117/2002/QĐ-UB NGÀY 16/8/2002 CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ THỜI GIAN THỰC HIỆN TỶ LỆ (%) PHÂN CHIA KHOẢN THU THEO PHÁP LỆNH NGÀY CÔNG NGHĨA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Nghị định số 81/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích;
Căn cứ Thông tư số 86/2001/TT-BCT ngày 12/9/2001 của Bộ Tài chính về việc Ban hành quy chế quản lý, sử dụng quỹ ngày công lao động công ích;
Căn cứ Nghị định số 22/2000/NQ-HĐ của HĐND Thành phố khoá XII, kì hợp thứ VI, từ ngày 16 đến ngày 18/01/2002 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của Thủ đô năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 117/2002/QĐ-UB ngày 16/8/2002 của UBND Thành phố về việc sửa đổi điểm 11, mục VI, Quyết định số 07/2002/QĐ-UB ngày 22/01/2002 của UBND Thành phố về tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo Pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích;
Theo đề nghị của Sở Tài chính - Vật giá tại Tờ trình số 3381/STCVG-NSXP ngày 11 tháng 11 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi Điều 2, Quyết định số 117/2002/QĐ-UB này 16/8/2002 của UBND Thành phố về thời gian thực hiện tỷ lệ (%) phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa vụ lao động công như sau:

Điều 2 Quyết định số 117/2002/QĐ-UB quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2002".

Nay quy định: "Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2002".

Điều 2: Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thường trực Ban chỉ đạo lao động công ích xây dựng Thủ đô và Chủ tịch UBND các quận, huyện, xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 149/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu149/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2002
Ngày hiệu lực11/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 149/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu149/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Quốc Triệu
        Ngày ban hành11/11/2002
        Ngày hiệu lực11/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2012
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 149/2002/QĐ-UB thời gian thực hiện tỷ lệ (%)phân chia khoản thu theo pháp lệnh ngày công nghĩa lao động công ích sửa đổi QĐ 117/2002/QĐ-UB