Quyết định 15/2018/QĐ-UBND

Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 kèm theo Quyết định 44/2011/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ vào mạng lưới cơ sở bán buôn Tây Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/2018/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG QUY HOẠCH CHỢ VÀ SIÊU THỊ VÀO KHOẢN 4 MỤC III PHẦN THỨ HAI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CƠ SỞ BÁN BUÔN, BÁN LẺ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2011-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2011/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24 tháng 9 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 854/TTr-SCT ngày 23 tháng 4 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung quy hoạch chợ và siêu thị vào Khoản 4 Mục III Phần thứ hai Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 28/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Chợ Tua Hai

a) Địa điểm: ấp Tua Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh;

b) Diện tích đất: 3.000 m2;

c) Quy mô: hạng III;

d) Vốn đầu tư: 800.000.000 đồng.

2. Chợ ấp 5

a) Địa điểm: ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 9.887 m2;

c) Quy mô: hạng III;

d) Vốn đầu tư: 1.500.000.000 đồng.

3. Hợp tác xã chợ Phước Đông

a) Địa điểm: ấp Phước Đức B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 8.162 m2;

c) Quy mô: hạng III;

d) Vốn đầu tư: 2.000.000.000 đồng.

4. Siêu thị Châu Thành

a) Địa điểm: Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 12.430,6 m2.

5. Siêu thị Tân Biên

a) Địa điểm: Thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 9.384 m2.

6. Siêu thị Gò Dầu

a) Địa điểm: Khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 3.963,1 m2.

7. Siêu thị Dương Minh Châu

a) Địa điểm: Khu phố 1, thị trấn Dương Minh Châu, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 10.000 m2

8. Siêu thị Bến Cầu

a) Địa điểm: Khu phố 1, thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

b) Diện tích đất: 8.554,8 m2

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 5 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Châu Thành, Gò Dầu, Tân Biên, Dương Minh Châu, Bến Cầu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ:
- Vụ pháp chế - Bộ Công Thương;

- Bộ Công Thương;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tnh;
-
Như Điều 3; Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo t
nh;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
(tuananh.QĐ-19.UBND)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/2018/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/2018/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái

Download Văn bản pháp luật 15/2018/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ vào mạng lưới cơ sở bán buôn Tây Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ vào mạng lưới cơ sở bán buôn Tây Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/2018/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Tây Ninh
       Người ký***
       Ngày ban hành10/05/2018
       Ngày hiệu lực21/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ vào mạng lưới cơ sở bán buôn Tây Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/2018/QĐ-UBND bổ sung quy hoạch chợ vào mạng lưới cơ sở bán buôn Tây Ninh

           • 10/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực