Quyết định 15/QĐ-TTg

Quyết định 15/QĐ-TTg năm 2017 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70/NQ-CP về chính sách xã hội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 70/NQ-CP chính sách xã hội 2017


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 70/NQ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-TW ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI một số vấn đề vchính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội như sau:

“Điều 1. Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP của Chính phủ về chính sách xã hội (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Nghị quyết 70), gồm có các thành viên sau đây:

1. Trưởng Ban Chỉ đạo: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

2. Phó Trưởng Ban Thường trực: Ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Các y viên:

- Ông Nguyễn Trọng Đàm, Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế;

- Ông Đỗ Đức Duy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng;

- Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ;

- Ông Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính;

- Ông Đinh Quế Hải, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm y ban Dân tộc;

- Ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương và các thành viên quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBDN các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung
ương;
-
y ban về Các vấn đxã hội ca Quc hội;
-
y ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ca Quốc hội;
-
y ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn th
;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, Công báo;
- L
ưu: VT, KGVX (3b).136

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 15/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu15/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/01/2017
Ngày hiệu lực06/01/2017
Ngày công báo23/01/2017
Số công báoTừ số 83 đến số 84
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 15/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 70/NQ-CP chính sách xã hội 2017


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 70/NQ-CP chính sách xã hội 2017
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu15/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Xuân Phúc
       Ngày ban hành06/01/2017
       Ngày hiệu lực06/01/2017
       Ngày công báo23/01/2017
       Số công báoTừ số 83 đến số 84
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 70/NQ-CP chính sách xã hội 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 15/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện 70/NQ-CP chính sách xã hội 2017

           • 06/01/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2017

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/01/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực