Quyết định 1500/QĐ-TTg

Quyết định 1500/QĐ-TTg năm 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương đã được thay thế bởi Quyết định 1430/QĐ-TTg 2017 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương và được áp dụng kể từ ngày 20/09/2017.

Nội dung toàn văn Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1500/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay đổi một số thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương quy định tại Điều 1 Quyết định số 1060/QĐ-TTg ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương (gọi tắt là Hội đồng) như sau:

1. Ông Trương Minh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thay ông Nguyễn Thành Hưng làm Phó Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thay bà Nguyễn Thị Xuân Thu làm Ủy viên Hội đồng;

3. Ông Hoàng Xuân Lương, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thay ông Sơn Minh Thắng làm Ủy viên Hội đồng;

4. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương thay ông Trương Minh Tuấn làm Ủy viên Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam thay ông Hoàng Ngọc Thanh làm Ủy viên Hội đồng;

6. Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thay ông Dương Văn An làm Ủy viên Hội đồng;

7. Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thay ông Phạm Gia Túc làm Ủy viên Hội đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 


Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, PL (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1500/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1500/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/08/2014
Ngày hiệu lực26/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1500/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1500/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành26/08/2014
       Ngày hiệu lực26/08/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/09/2017
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1500/QĐ-TTg 2014 thay đổi thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương