Quyết định 1504/QĐ-BGTVT

Quyết định 1504/QĐ-BGTVT năm 2013 về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải đã được thay thế bởi Thông tư 41/2014/TT-BGTVT Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1504/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ NGÀNH GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13/02/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê;

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 03/2010/NĐ-CP ngày 13/01/2010 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức thống kê Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Căn cứ văn bản số 231/TCTK-TMDV ngày 27/3/2013 của Tổng cục Thống kê về việc thẩm định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải.

Điều 2. Căn cứ Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải ban hành kèm theo Quyết định này, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục Quản lý chuyên ngành ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê thuộc ngành, lĩnh vực và chuẩn hóa các khái niệm, nội dung, phương pháp tính của từng chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê của cơ quan sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu được phân công trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải, cung cấp cho Vụ Kế hoạch - Đầu tư tổng hợp, báo cáo.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục quản lý chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ngành GTVT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Thủ tướng, các Phó TTCP (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổng cục Thống kê - Bộ KH&ĐT;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- VP Bộ, Thanh tra Bộ, các Vụ, Ban thuộc Bộ;
- Tổng cục, các Cục thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT, các Viện, Trường thuộc Bộ;
- Các Sở GTVT;
- Tập đoàn CNTT VN, các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ;
- Website Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHĐT (5).

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1504/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1504/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1504/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1504/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành04/06/2013
        Ngày hiệu lực01/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2014
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1504/QĐ-BGTVT 2013 hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Giao thông vận tải