Quyết định 1505/QĐ-UBND

Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác năm 2016 do tỉnh Hà Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Hà Nam 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1505/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ SỰ NGHIỆP KHÁC NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 14 về giao biên chế công chức và tổng biên chế sự nghiệp năm 2016;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác năm 2016 tại Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục, Duy Tiên, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh tăng 06 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác cho Sở Tài nguyên và Môi trường để bố trí cho Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh.

Tổng biên chế sự nghiệp khác năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường là: 60 chỉ tiêu.

2. Điều chỉnh giảm mỗi đơn vị 02 chỉ tiêu biên chế sự nghiệp khác tại UBND các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục, Duy Tiên.

- Tổng biên chế sự nghiệp khác năm 2016 của huyện Thanh Liêm là: 05 chỉ tiêu.

- Tổng biên chế sự nghiệp khác năm 2016 của huyện Bình Lục là: 05 chỉ tiêu.

- Tổng biên chế sự nghiệp khác năm 2016 của huyện Duy Tiên là: 07 chỉ tiêu.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Thanh Liêm, Bình Lục và Duy Tiên; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1505/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1505/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/10/2016
Ngày hiệu lực03/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1505/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Hà Nam 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Hà Nam 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1505/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
        Người kýNguyễn Xuân Đông
        Ngày ban hành03/10/2016
        Ngày hiệu lực03/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Hà Nam 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1505/QĐ-UBND điều chỉnh chỉ tiêu biên chế sự nghiệp Hà Nam 2016

            • 03/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực