Quyết định 1508/QĐ-UBND

Quyết định số 1508/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản liên quan đến lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính do tỉnh Bình Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1508/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản xử lý vi phạm hành chính Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1508/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 27 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

Căn cứ Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản;

Căn cứ Nghị định số 105/2009/NĐ-CP ngày 11/11/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

Căn cứ Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng;

Thực hiện Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 81/BC-STP ngày 13/6/2013 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 03 văn bản do UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ban hành không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh, bao gồm:

1. Chỉ thị số 56/CT/UB-BT ngày 14/10/1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ”.

2. Chỉ thị số 49/CT-UBND ngày 14/12/2006 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc phân công, phối hợp giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích”.

3. Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 16/8/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc thực hiện thí điểm chuyển giao các Đội Thanh tra xây dựng thuộc Sở Xây dựng về trực thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tư pháp, Xây dựng, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1508/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1508/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2013
Ngày hiệu lực01/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1508/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1508/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản xử lý vi phạm hành chính Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1508/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản xử lý vi phạm hành chính Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1508/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýLê Tiến Phương
        Ngày ban hành27/06/2013
        Ngày hiệu lực01/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1508/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản xử lý vi phạm hành chính Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1508/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản xử lý vi phạm hành chính Bình Thuận

            • 27/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/07/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực