Quyết định 152/2007/QĐ-TTg

Quyết định 152/2007/QĐ-TTg về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân đã được thay thế bởi Nghị định 84/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giáo dục và được áp dụng kể từ ngày 01/09/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 152/2007/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ HỌC BỔNG CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN HỌC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Các đối tượng học sinh, sinh viên được cấp học bổng chính sách bao gồm những học sinh, sinh viên là đối tượng tuyển sinh và đang học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dụng quốc dân sau đây:

a) Học sinh, sinh viên hệ cử tuyển;

b) Học sinh, sinh viên đang học tại các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dự bị đại học (trừ các học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số đang được hưởng chế độ học bổng chính sách quy định tại Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ);

c) Học viên là thương binh, người tàn tật, người khuyết tật đang học tại các trường dạy nghề dành cho thương binh, người tàn tật, người khuyết tật.

2. Mức học bổng chính sách cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này là 360.000 đồng/người/tháng được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, thay cho mức học bổng chính sách quy định tại các Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 1997 và Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Mức học bổng quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này sẽ được điều chỉnh theo mức lương tối thiểu trong hệ thống thang bậc lương của Nhà nước.

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện chi trả học bổng chính sách cho các đối tượng học sinh, sinh viên quy định tại Điều 1 Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm theo quy định phân cấp hiện hành của Luật Ngân sách.

Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn việc chi trả học bổng chính sách theo quy định hiện hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quy định, hướng dẫn thủ tục xét cấp học bổng chính sách theo Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Văn phòng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt ;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP,

  Người phát ngôn của TTCP,

  các Vụ, Cục, đơn vi trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, KG (5b). XH 315

KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

Nguyễn Thiện Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 152/2007/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu152/2007/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2007
Ngày hiệu lực10/10/2007
Ngày công báo25/09/2007
Số công báoTừ số 687 đến số 688
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 152/2007/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu152/2007/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành14/09/2007
        Ngày hiệu lực10/10/2007
        Ngày công báo25/09/2007
        Số công báoTừ số 687 đến số 688
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/09/2020
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 152/2007/QĐ-TTg học bổng chính sách học sinh, sinh viên học cơ sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân