Quyết định 153/2002/QĐ-TTg

Quyết định 153/2002/QĐ-TTg về cơ quan Điều phối của Việt Nam trong việc tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung của Quỹ Tiền tệ quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 153/2002/QĐ-TTg cơ quan Điều phối Việt Nam tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung Quỹ Tiền tệ quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 153/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 153/2002/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ CƠ QUAN ĐIỀU PHỐI CỦA VIỆT NAM TRONG VIỆC THAM GIA HỆ THỐNG PHỔ BIẾN SỐ LIỆU CHUNG CỦA QUỸ TIỀN TỆ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê tại tờ trình số 602/TCTK-TH ngày 09 tháng 9 năm 2002 và ý kiến của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Tổng Cục Thống kê là Cơ quan điều phối của Việt Nam trong việc tham gia Hệ thống phổ biến số liệu chung (sau đây gọi tắt là hệ thống GDDS) của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Điều 2. Các Cơ quan tham gia Hệ thống GDDS, gồm:

1. Bộ Tài chính.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

4. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Bộ Y tế.

6. Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em.

8. Uỷ ban Chứng khoản Nhà nước.

9. Bộ Tài nguyên và Môi trường.

10. Bộ Bưu chính, Viễn thông.

11. Bộ Thương mại.

12. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

13. Bộ Công nghiệp.

14. Bộ Giao thông vận tải.

15. Bộ Xây dựng.

16. Bộ Văn hoá - Thông tin.

17. Uỷ ban Thể dục Thể thao.

Điều 3. Cơ quan điều phối có các chức năng và nhiệm vụ:

1. Cử điều phối viên quốc gia để liên lạc với các Bộ, ngành và IMF về mọi vấn đề có liên quan đến việc tham gia và thực hiện Hệ thống GDDS.

2. Phối hợp với các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia Hệ thống GDDS.

3. Phân công trách nhiệm cho các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia trong việc thu thập tổng hợp các chỉ tiêu thống kê theo nội dung yêu cầu của Hệ thống GDDS thuộc lĩnh vực Bộ, ngành, Cơ quan phụ trách.

4. Cung cấp số liệu cho IMF để đưa lên Hệ thống GDDS theo quy định hiện hành của nhà nước về việc cung cấp số liệu thống kê.

5. Liên hệ với IMF về trợ giúp kỹ thuật và các nội dung khác trong việc thực hiện hệ thống GDDS.

Điều 4. Các Bộ, ngành và các Cơ quan tham gia hệ thống GDDS có các nhiệm vụ:

1. Thu thập, tổng hợp và cung cấp các chỉ tiêu thống kê đã được phân công cho Cơ quan điều phối đúng thời hạn.

2. Thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về việc công bố số liệu đối với các số liệu gửi cho Cơ quan điều phối để cung cấp cho IMF.

3. Cử cán bộ hoặc lập tổ công tác chịu trách nhiệm trước Bộ, ngành trong việc thường xuyên liên lạc, phối hợp và cung cấp số liệu cho Cơ quan điều phối.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ có tên tại Điều 1 và 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 153/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu153/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2002
Ngày hiệu lực07/11/2002
Ngày công báo30/11/2002
Số công báoSố 60
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 153/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 153/2002/QĐ-TTg cơ quan Điều phối Việt Nam tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung Quỹ Tiền tệ quốc tế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 153/2002/QĐ-TTg cơ quan Điều phối Việt Nam tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung Quỹ Tiền tệ quốc tế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu153/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhan Văn Khải
     Ngày ban hành07/11/2002
     Ngày hiệu lực07/11/2002
     Ngày công báo30/11/2002
     Số công báoSố 60
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tiền tệ - Ngân hàng
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 153/2002/QĐ-TTg cơ quan Điều phối Việt Nam tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung Quỹ Tiền tệ quốc tế

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 153/2002/QĐ-TTg cơ quan Điều phối Việt Nam tham gia hệ thống phổ biến số liệu chung Quỹ Tiền tệ quốc tế

          • 07/11/2002

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/11/2002

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 07/11/2002

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực