Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND

Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND quy định mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang đã được thay thế bởi Quyết định 696/QĐ-UBND 2014 hệ thống hóa văn bản quy phạm Hà Giang từ 1991 đến hết 31/12/2013 và được áp dụng kể từ ngày 11/04/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1535/2007/QĐ-UBND

Giang, ngày 14 tháng 06 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC CHI TẠM THỜI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 48/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Hướng dẫn tạm thời về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi tạm thời thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Hà Giang, (có phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này).

Các nội dung khác về đối tượng thực hiện, nội dung chi lập dự toán và quyết toán kinh phí được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 49/2007/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 18/5/2007 của liên Bộ, Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 2. Quyết định này được áp dụng kể từ kỳ thi năm học 2006 - 2007.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở GD&ĐT; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trường Tô

 

PHỤ LỤC

MỨC CHI TẠM THỜI THỰC HIỆN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU TRẮC NGHIỆM, TỔ CHỨC CÁC KỲ THI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1535/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung chi

Đơn vị tính

Mức chi (1.000đ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

A

Xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm

 

 

 

1

Soạn thảo câu trắc nghiệm đưa vào biên tập

Câu

25

 

2

Thẩm định và biên tập câu trắc nghiệm

Câu

20

 

3

Tổ chức thi thử

 

 

 

 

- Chi xây dựng ma trận đề thi trắc nghiệm

Người/ngày

70

 

 

- Chi xây dựng đề thi gốc

Đề

250

(phản biện và đáp án)

 

- Chi xây dựng các mã đề thi

Đề

60

 

 

- Chi phụ cấp các cho Ban tổ chức cuộc thi

 

 

 

 

+ Trưởng Ban

Người/ngày

80

 

 

+ Phó trưởng Ban

Người/ngày

60

 

 

+ Thư ký, Giám thị

Người/ngày

40

 

4

Thuê chuyên gia định cỡ câu trắc nghiệm

Người/ngày

110

(Theo phương thức hợp đồng)

5

Đánh máy và nhập vào ngân hàng câu trắc nghiệm

Người/ngày

60

Không áp dụng đối với cán bộ thuộc Sở GD & ĐT

B

Ra đề thi

 

 

 

1

Chi ra đề đề xuất (đối với câu tự luận)

 

 

 

 

- Thi tốt nghip

Đề

140

Một đề chính thức bao gồm nhiều phân môn khác nhau, đề đề xuất có ít nhất 3 câu

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Đtheo phân môn

250

 

- Thi chọn học sinh vào đội tuyển quốc gia

Đề theo phân môn

320

2

Chi cho công tác ra đề thi chính thức và dự bị

 

 

 

 

Chi cho cán bộ ra đề thi

 

 

 

 

- Thi tốt nghip

 

 

 

 

+ Thi trắc nghim

Người/ngày

70

Tối đa không vượt quá 1.400.000(đ/đề)

 

+ Thi tự luận

Người/ngày

100

Tối đa không vượt quá 2.000.000đ/đề

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Người/ngày

180

Tối đa không vượt quá 3.500.00đ/đề

3

Chi phụ cấp trách nhiệm hội đồng, Ban ra đề thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

100

 

 

- Các Phó chủ tch

Người/ngày

80

 

 

- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

60

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

40

 

4

Chi phụ cấp trách nhiệm hội đồng in sao đề thi tốt nghiệp

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đng

Người/ngày

90

 

 

- Các Phó chủ tch

Người/ngày

70

 

 

- Ủy viên, Thư ký bảo vệ vòng trong (24/24h)

Người/ngày

60

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

40

 

C

Tổ chức coi thi

 

 

 

 

Chi phụ cấp trách nhiệm cho hội đồng, ban coi thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

90

 

 

- Các Phó chủ tch

Người/ngày

70

 

 

- Ủy viên, Thư ký, giám thị

Người/ngày

50

 

 

- Bảo vệ vòng ngoài

Người/ngày

40

 

D

Tổ chức chấm thi

 

 

 

1

Chấm bài thi tự luận

 

 

 

 

- Thi tốt nghiệp

Bài

6

 

 

- Thi chọn học sinh giỏi

Bài

20

 

 

- Thi chọn đội tuyển quốc gia

Bài

25

 

 

- Phụ cấp trách nhiệm, tổ trưởng, tổ phó các tổ chấm thi

Người/đợt

60

 

2

Chấm bài thi trắc nghiệm

 

 

 

 

- Chi cho cán bộ thuộc tổ xử lý bài thi trắc nghiệm

Người/ngày

100

 

 

- Chi cho việc thuê máy chấm thi

Căn cứ Hợp đồng, hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp, hợp lệ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong phạm vi dự toán được giao

3

Chi phụ cấp trách nhiệm cho Hội đồng chấm thi

 

 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng

Người/ngày

90

 

 

- Các Phó chủ tch

Người/ngày

70

 

 

- Ủy viên, Thư ký, kỹ thuật viên

Người/ngày

50

 

 

- Bảo vệ

Người/ngày

40

 

Đ

Phúc khảo bài thi

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc khảo bài thi tốt nghiệp

Người/ngày

50

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ tham gia phúc khảo bài thi cho học sinh giỏi

Người/ngày

70

 

E

Các nhiệm vụ khác có liên quan

 

 

 

 

- Chi phụ cấp trách nhiệm thanh tra, kiểm tra trước, trong và sau khi thi

 

 

 

 

+ Trưởng đoàn thanh tra

Người/ngày

90

 

 

+ Đoàn viên thanh tra

Người/ngày

60

 

 

+ Thanh tra viên độc lập

Người/ngày

70

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1535/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1535/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2007
Ngày hiệu lực24/06/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1535/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1535/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýNguyễn Trường Tô
        Ngày ban hành14/06/2007
        Ngày hiệu lực24/06/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 11/04/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1535/2007/QĐ-UBND chi tạm thời xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm tổ chức các kỳ thi Hà Giang