Quyết định 155/QĐ-UBND

Quyết định 155/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020

Nội dung toàn văn Quyết định 155/QĐ-UBND quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng đến năm 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị định số 84 ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về Kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Công văn số 0917/RCT-TTTN của bộ Công Thương về việc thực hiện Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao bằng Phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao bằng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 948/TTr- SCT ngày 04 tháng 11 năm 2013 (Báo cáo số 1069/BC-SCT ngày 09 tháng 12 năm 2013),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, với các nội dung sau đây:

1. Đưa ra khỏi quy hoạch 02 cửa hàng xăng dầu, gồm:

- Cửa hàng xăng dầu số 2 (Công ty xăng dầu Cao Bằng) tại phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng.

- Cửa hàng xăng dầu Hải sơn (Doanh nghiệp tư nhân Hải Sơn) tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng uyên.

2. Di dời và nâng cấp: Cửa hàng xăng dầu số 14 (Công ty xăng dầu Cao Bằng) có quy mô cửa hàng loại III tại thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Uyên và nâng cấp lên thành quy mô cửa hàng loại II tại địa điểm mới.

3. Điều chỉnh vị trí quy hoạch: Cửa hàng xăng dầu xã Thái học, quy mô cả hàng loại II sang vị trí mới thuộc phần đất thị trấn Pác Miầu (huyện Bảo Lâm) dọc quốc lộ 34, phía tiếp giáp với tỉnh Hà Giang.

4. Hệ thống các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận tỉnh Cao Bằng: Thực hiện theo Quy hoạch hệ thống các cửa hàng xăng dầu dọc tuyến đường Hồ Chí Minh do Bộ Công thương phê duyệt.

5. Việc đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu: Phải đảm bảo các điều kiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết cửa hàng xăng dầu được quy định tại Thông tư số 11/2013/TT-BCT ngày 18/6/2013 của Bộ Công Thương.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo quy định tại quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2009 của UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đến năm 2020.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cao Bằng, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đàm Văn Eng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu155/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 155/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 155/QĐ-UBND quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng đến năm 2020


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 155/QĐ-UBND quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng đến năm 2020
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu155/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Cao Bằng
     Người kýĐàm Văn Eng
     Ngày ban hành21/02/2014
     Ngày hiệu lực21/02/2014
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật10 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 155/QĐ-UBND quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng đến năm 2020

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 155/QĐ-UBND quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu Cao Bằng đến năm 2020