Quyết định 156/2002/QĐ-UB

Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 156/2002/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BAN CHỈ ĐẠO KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND:
Quyết định số 40/ 2000/QĐ- TTg ngày 27/3/200 của Thủ tướng Chính phủ Tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thang Long:
Căn cứ Quyết định số 3380/ QĐ- UB ngày 01/9/1997 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;
Xét đề nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố Hà Nội và Chánh Văn Phòng HĐND và UBND Thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn Phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội trên cơ sở sát nhập Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Bộ phận chuyên trách giúp việc Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long .

+ Trụ sở chính của văn phòng: Đặt tại khu nhà 4 tầng - số 47, phố Hàng Dầu , quận Hoàn kiếm, thành phố Hà Nội:

+ Số điện thoại: 9.342.328

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội:

1- Chức năng: Là cơ quan tham mưu, giúp việc tổng hợp các mặt hoạt động phục vụ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long báo cáo Ban chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long và Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long ( của thành phố Hà Nội );

2- Nhiệm vụ:

2.1- Căn cứ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được Nhà nước và Thành phố phê chuẩn giúp Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, triển khai và đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung chương trình, kế hoạch nói trên.

2.2- Tổng hợp tình hình các mặt hoạt động của các cấp, các nghành. Các tổ chức trong cả nước và của Thành phố kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo;

2.3- Là đầu mối tiếp nhận, quản lý các nguồn kinh phí, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, tài trợ cho các nội dung hoạt động phục vụ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long trình Ban Chỉ đạo quyết định;

2.4- Lập dự toán kinh phí và quyết toán thu, chi hàng năm cho các hoạt động của chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long báo cáo Ban Chỉ đạo trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn;

2.5- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các kỳ họp đột xuất và thường niên của Ban Chỉ đạo phục vụ chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long;

2.6- Văn phòng Ban Chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn.

3- Về tổ chức bộ máy và biên chế của văn phòng:

a- Về tổ chức bộ máy:

a.1- Lãnh đạo Văn phòng: Có Chánh văn phòng và 01 phó văn phòng do phó Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định;

a.2- Bộ phận Tổng hợp: bao gồm các cán bộ, công chức và chuyên viên giúp việc kiêm nhiệm của các Bộ, Ban, Nghành Trung ương và các đơn vị thuộc Thành phố Hà Nội;

a.3- Bộ phận tài chính: Gồm có kế toán và thủ quỹ;

b) Về biên chế: Trước mắt giao Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội sử dụng 10 (Mười) biên chế cán bộ, công chức và hợp đồng lao động hưởng quỹ tiền lương và quỹ tiền công trong nguồn ngân sách của Thành phố.

Điều 3: Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành Phố Hà Nội, hạch toán độc lập, được mở tài khoản tại kho bạc và ngân hàng thương mại; Được sử dụng con dấu riêng theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 4:: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5: : Chánh Văn phòng HĐND VÀ UBND Thành phố. Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long hà Nội. Giám đốc sở Văn hoá và thông tin Hà Nội. Giám đốc Sở Tài chính vật giá Hà Nội. Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội. Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Chủ tịch UBND các quận, huyện thành phố Hà Nội có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiên
 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 156/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu156/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/11/2002
Ngày hiệu lực03/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 156/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu156/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýHoàng Văn Nghiên
        Ngày ban hành18/11/2002
        Ngày hiệu lực03/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 156/2002/QĐ-UB thành lập Văn phòng Ban chỉ đạo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội

            • 18/11/2002

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 03/12/2002

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực