Quyết định 1567/QĐ-KTNN

Quyết định 1567/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1567/QĐ-KTNN thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1567/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC VỤ TỔNG HỢP

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 11 về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán Nhà nước;
 Căn cứ Công văn số 205/BCTĐB ngày 04/9/2008 của Ban Công tác đại biểu Quốc hội thông báo ý kiến của lãnh đạo Quốc hội về chủ trương thành lập phòng ở các đơn vị tham mưu thuộc bộ máy điều hành của Kiểm toán Nhà nước;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp, gồm:

1. Phòng Ngân sách trung ương;

2. Phòng Ngân sách địa phương;

3. Phòng Đầu tư – Dự án;

4. Phòng Doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng.

Điều 2. Phòng có trưởng phòng, các phó trưởng phòng giúp việc trưởng phòng và các công chức chuyên môn.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Vụ trưởng về toàn bộ công tác của phòng; các phó trưởng phòng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước trưởng phòng về nhiệm vụ được giao. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy chế bổ nhiệm cán bộ của Ban Tổ chức Trung ương và theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán Nhà nước.

Các công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của lãnh đạo phòng hoặc lãnh đạo Vụ và chịu trách nhiệm tr­ước pháp luật, trước lãnh đạo Vụ và trước lãnh đạo phòng về nhiệm vụ đ­ược phân công.

Điều 3. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng và số lượng các phòng thuộc Vụ trong từng thời kỳ do Tổng Kiểm toán Nhà nước quyết định theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Điều 4. Quyết định này có́ hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Đảng uỷ KTNN;
- BCH Công đoàn KTNN;
- BCH Đoàn Thanh niên KTNN;
- Lưu VT, Vụ TCCB (05).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Vương Đình Huệ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1567/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1567/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/12/2008
Ngày hiệu lực01/01/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1567/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 1567/QĐ-KTNN thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1567/QĐ-KTNN thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1567/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành30/12/2008
        Ngày hiệu lực01/01/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1567/QĐ-KTNN thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1567/QĐ-KTNN thành lập các phòng trực thuộc Vụ Tổng hợp

           • 30/12/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/01/2009

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực