Quyết định 158/2002/QĐ-TTg

Quyết định 158/2002/QĐ-TTg về chế độ khen thưởng đối với học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi học sinh, sinh viên giỏi, Olympic quốc gia, Olympic quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia và kỹ năng nghề quốc tế do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế đã được thay thế bởi Nghị định 110/2020/NĐ-CP chế độ khen thưởng đối với học sinh sinh viên kỳ thi quốc gia quốc tế và được áp dụng kể từ ngày 01/11/2020.

Nội dung toàn văn Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 158/2002/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 158/2002/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2002 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN ĐẠT GIẢI TRONG CÁC KỲ THI HỌC SINH, SINH VIÊN GIỎI, OLYMPIC QUỐC GIA, OLYMPIC QUỐC TẾ, KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA VÀ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC TẾ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 02 tháng 12 năm 1998;
Căn cứ Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 9422/CTCT ngày 18 tháng 10 năm 2002,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng khen thưởng:

1. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi kỹ năng nghề quốc tế.

2. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường trung học phổ thông, đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng và giải Khuyến khích trong kỳ thi Olympic khu vực quốc tế các môn học và thi kỹ năng nghề khu vực quốc tế.

3. Học sinh đang học ở các trường trung học phổ thông đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

4. Học sinh, sinh viên đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề đạt giải Nhất, Nhì, Ba (hoặc Huy chương Vàng, Huy chương Bạc và Huy chương Đồng) trong các kỳ thi Olympic quốc gia các môn học và thi kỹ năng nghề quốc gia.

Điều 2.

1. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của Quyết định này được khen thưởng như sau:

a) Huy chương Vàng được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và thưởng 15.000.000 đ.

b) Huy chương Bạc được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 10.000.000 đồng.

c) Huy chương Đồng được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 7.000.000 đồng.

d) Giải Khuyến khích được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng 3.000.000 đồng.

2. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Huy chương Vàng: 10.000.000 đồng.

b) Huy chương Bạc: 7.000.000 đồng.

c) Huy chương Đồng: 3.000.000 đồng.

d) Giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng.

3. Học sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Giải Nhất: 1.000.000 đồng.

b) Giải Nhì: 700.000 đồng.

c) Giải Ba: 400.000 đồng.

4. Học sinh, sinh viên thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định này được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen và thưởng kèm theo như sau:

a) Giải Nhất: 600.000 đồng.

b) Giải Nhì: 400.000 đồng.

c) Giải Ba: 200.000 đồng.

Điều 3.

1. Nguồn kinh phí để thực hiện chế độ khen thưởng theo quy định tại Quyết định này được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí khen thưởng quy định tại Quyết định này thực hiện theo quy định hiện hành.

Riêng kinh phí thực hiện chế độ khen thưởng trong năm 2002, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ vào thực tế và quy định tại Quyết định này, lập dự toán gửi Bộ Tài chính để cấp bổ sung ngân sách năm 2002.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm việc khen thưởng đối với học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm việc khen thưởng đối với học sinh các cơ sở dạy nghề.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Những quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Phạm Gia Khiêm

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2002/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/2002/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2002
Ngày hiệu lực30/11/2002
Ngày công báo10/12/2002
Số công báoSố 62
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2020
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2002/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu158/2002/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýPhạm Gia Khiêm
     Ngày ban hành15/11/2002
     Ngày hiệu lực30/11/2002
     Ngày công báo10/12/2002
     Số công báoSố 62
     Lĩnh vựcGiáo dục
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/11/2020
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/2002/QĐ-TTg chế độ khen thưởng HSSV đạt giải kỳ thi giỏi, Olympic quốc gia,quốc tế, kỹ năng nghề quốc gia, quốc tế