Quyết định 1590/QĐ-BTTTT

Quyết định 1590/QĐ-BTTTT năm 2010 chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1590/QĐ-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH PHÒNG ĐO KIỂM

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Căn cứ Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) quy định về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định phòng đo kiểm:

TRUNG TÂM ĐO KIỂM COMIT (CTS)

Thuộc: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG COMIT

đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chỉ định phòng đo kiểm phục vụ công tác quản lý chất lượng thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BBCVT với danh mục được chỉ định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu đối với phòng đo kiểm được chỉ định và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 06 (sáu) tháng, báo cáo đột xuất theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực trong thời hạn 03 (ba) năm kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Phòng đo kiểm có tên tại Điều 1 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Trung tâm Thông tin (để đăng website);
- Các Tổ chức kiểm định (để thực hiện);
- Lưu: VT, KHCN (1), VTĐ.15.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH
(Kèm theo Quyết định số 1590/QĐ-BTTTT ngày 26 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

1. Tên phòng đo kiểm được chỉ định:

Trung tâm Đo kiểm COMIT (CTS)

Thuộc: Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông COMIT

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số: 0103019140 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/08/2007, thay đổi lần 1 ngày 17/01/2008.

Địa chỉ: số 3/2 phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

2. Danh mục được chỉ định:

TT

Danh mục

Quy định kỹ thuật, tiêu chuẩn, chỉ tiêu kỹ thuật

I

Công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông

 

1.

Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (BTS)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

TCN 68-255 : 2006

TCVN 3718-1 : 2005

2.

Trạm truyền dẫn vi ba đường dài trong nước

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

3.

Trạm truyền dẫn phát sóng Vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình)

TCN 68-141 : 1999 (1)

TCN 68-135 : 2001

II

Dịch vụ viễn thông

 

4.

Dịch vụ điện thoại trên mạng viễn thông di động mặt đất công cộng

TCN 68-186 : 2006 (2)

5.

Dịch vụ truy cập Internet ADSL

TCN 68-227 : 2006 (3)

Ghi chú:

-(1): Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.2 của TCN 68-141 : 1999;

-(2): Chỉ áp dụng cho vùng phủ sóng và các chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 của TCN 68-186 : 2006;

-(3): Chỉ áp dụng cho chỉ tiêu kỹ thuật tại mục 3.1 của TCN 68-227 : 2006.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1590/QĐ-BTTTT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1590/QĐ-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2010
Ngày hiệu lực26/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2013
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1590/QĐ-BTTTT

Lược đồ Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1590/QĐ-BTTTT
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành26/10/2010
        Ngày hiệu lực26/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2013
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1590/QĐ-BTTTT chỉ định phòng đo kiểm

            • 26/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực