Quyết định 16/2004/QĐ-UB

Quyết định 16/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn giai đoạn 2004-2006 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2004/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO CÁC LỚP CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2004 - 2006

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Căn cứ Chỉ thị số 34/CT-BQP ngày 09 tháng 6 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn và Chỉ thị số 616/CT-TL ngày 31 tháng 7 năm 2003 của Tư Lệnh Quân khu 7 về nhiệm vụ đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã, thị trấn;

- Căn cứ Văn bản số 484/CT-TU ngày 15 tháng 10 năm 2003 của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo chỉ huy trưởng quân sự phường, xã, thị trấn; Quyết định số 274/2003/QĐ-UB ngày 19 tháng

11 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc mở các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn;

- Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tại Văn bản số 64/CV ngày 04 tháng 02 năm 2004 về việc đề nghị giao chỉ tiêu chiêu sinh đào tạo các lớp Chỉ huy Quân sự phường, xã, thị trấn giai đoạn 2004 - 2006,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu cử cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân các quận, huyện cử đi học các lớp đào tạo Chỉ huy trưởng quân sự phường, xã, thị trấn giai đoạn 2004 - 2006 tại Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (theo phụ lục đính kèm). Thời gian đào tạo mỗi lớp là 14 tháng.

Điều 2. Sau khi nhận được quyết định này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và đơn vị có liên quan tiến hành phân bổ chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc để cử đối tượng đi dự học. Trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và lãnh đạo các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

CHỈ TIÊU ĐÀO TẠO CÁC LỚP CHỈ HUY TRƯỞNG QUÂN SỰ PHƯỜNG, XÃ, THỊ TRẤN GIAI ĐOẠN 2004 - 2006

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2004/QĐ-UB ngày 16 tháng 2 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Đơn vị

Tổng số PXTT

Tổng cộng 3 lớp

Lớp 1 2004

Lớp 2 2005

Lớp 3 2006

Toàn thành

317

330

120

105

105

Quận 1

10

10

04

03

03

Quận 2

11

11

04

03

04

Quận 3

14

14

05

04

05

Quận 4

15

16

06

05

05

Quận 5

15

16

06

05

05

Quận 6

14

14

05

04

05

Quận 7

10

10

04

03

03

Quận 8

16

17

06

06

05

Quận 9

13

13

05

04

04

Quận 10

15

16

06

05

05

Quận 11

16

17

06

06

05

Quận 12

10

10

04

03

03

Tân Bình

15

16

06

05

05

Tân Phú

11

11

04

04

03

Bình Thạnh

20

22

08

07

07

Phú Nhuận

15

16

06

05

05

Gò Vấp

12

12

04

04

04

Thủ Đức

12

12

04

04

04

Bình Tân

10

10

04

03

03

Hóc Môn

12

12

04

04

04

Bình Chánh

16

17

06

06

05

Củ Chi

21

24

07

08

09

Nhà Bè

07

07

03

02

02

Cần Giờ

07

07

03

02

02

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2004/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2004/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2004
Ngày hiệu lực16/02/2004
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật20 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2004/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 16/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2004/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành16/02/2004
        Ngày hiệu lực16/02/2004
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật20 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2004/QĐ-UB giao chỉ tiêu đào tạo lớp Chỉ huy trưởng Quân sự Hồ Chí Minh

            • 16/02/2004

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/02/2004

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực