Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT

Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT ban hành cước hoà mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành

Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp đã được thay thế bởi Quyết định501/QĐ-BTTTT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 20/04/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp


BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2006/QĐ-BBCVT

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CƯỚC HOÀ MẠNG, CƯỚC THÔNG TIN VÀ PHƯƠNG THỨC TÍNH CƯỚC DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG GSM DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM CUNG CẤP

 BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG

Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông;
Căn cứ Quyết định số 217/2003/QĐ-TTg ngày 27/10/2003 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá cước dịch vụ bưu chính, viễn thông;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam ( nay là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam ) tại công văn số 1819/GCTT ngày 06/4/2006 về việc phương án điều chỉnh cước dịch vụ điện thoại di động GSM, điện thoại sử dụng công nghệ CDMA của VNPT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành cước hoà mạng, cước thông tin và phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp như sau:

1. Cước hoà mạng đối với dịch vụ điện thoại di động trả sau GSM là:

- Mức cước hoà mạng tối đa: 181.818 đồng/máy-lần;

- Mức cước hoà mạng tối thiểu: 127.272 đồng/máy-lần.

2. Cước thông tin

2.1 Đối với dịch vụ điện thoại di động trả sau GSM:

- Mức cước tối đa: 1.554 đồng/phút;

- Mức cước tối thiểu: 1.227 đồng/phút.

2.2 Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước GSM:

- Mức cước tối đa: 2.727 đồng/phút;

- Mức cước tối thiểu: 2.000 đồng/phút.

2.3 Đối với dịch vụ điện thoại di động trả trước thuê bao ngày GSM:

- Mức cước tối đa: 1.909 đồng/phút;

- Mức cước tối thiểu: 1.382 đồng/phút.

3. Phương thức tính cước: Phương thức tính cước dịch vụ điện thoại di động GSM được tính theo đơn vị tính cước đầu tiên và các đơn vị tính cước tiếp theo với điều kiện: đơn vị tính cước đầu tiên không thấp hơn Block 6 giây và đơn vị tính cước tiếp theo không thấp hơn Block 1 giây.

Điều 2. Mức cước quy định tại Điều 1 của Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Điều 3. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

1. Căn cứ các quy định tại Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này, ban hành mức cước hoà mạng, mức cước thông tin và phương thức tính cước cụ thể cho dịch vụ điện thoại di động GSM. Khi ban hành Quyết định các quyết định cước cụ thể theo thẩm quyền, Tập đoàn có thông báo với Bộ Bưu chính, Viễn thông 10 ngày trước khi Quyết định có hiệu lực.

2. Quy định mức giảm cước thông tin dịch vụ điện thoại di động GSM trong các ngày lễ, ngày chủ nhật và từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ sáng ngày hôm sau các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ bẩy, nhưng mức giảm không được vượt quá 30% mức cước qui định tại Điều 1 đối với từng loại dịch vụ.

Điều 4. Các qui định của Quyết định này được áp dụng đối với người sử dụng dịch vụ điện thoại di động GSM của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 6. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
Lê Nam Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-BBCVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2006/QĐ-BBCVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2006
Ngày hiệu lực06/06/2006
Ngày công báo22/05/2006
Số công báoTừ số 25 đến số 26
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2006/QĐ-BBCVT

Lược đồ Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu16/2006/QĐ-BBCVT
     Cơ quan ban hànhViễn thông, Bộ Bưu chính
     Người ký***, Lê Nam Thắng
     Ngày ban hành15/05/2006
     Ngày hiệu lực06/06/2006
     Ngày công báo22/05/2006
     Số công báoTừ số 25 đến số 26
     Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/04/2009
     Cập nhật4 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2006/QĐ-BBCVT cước hoà mạng,thông tin,phương thức tính dịch vụ điện thoại di động GSM tập đoàn bưu chính viễn thông cung cấp