Quyết định 16/2007/QĐ-BCN

Quyết định 16/2007/QĐ-BCN về Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia đã được thay thế bởi Thông tư 44/2014/TT-BCT quy định quy trình thao tác trong hệ thống điện quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 23/01/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia


BỘ CÔNG NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số 16/2007/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THAO TÁC HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn
cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia”.

Điều 2. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia được ban hành theo Quyết định số 90/NL-KHKT ngày 22 tháng 02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Trung Hải

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2007/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2007
Ngày hiệu lực16/05/2007
Ngày công báo01/05/2007
Số công báoTừ số 288 đến số 289
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2007/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýHoàng Trung Hải
        Ngày ban hành28/03/2007
        Ngày hiệu lực16/05/2007
        Ngày công báo01/05/2007
        Số công báoTừ số 288 đến số 289
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/09/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2007/QĐ-BCN Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc gia