Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH

Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH ban hành tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành

Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 37/2008/QĐ-BLĐTBXH tạm thời danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề và được áp dụng kể từ ngày 13/06/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số:   16/2007/QĐ-BLĐTBXH

                Hà Nội, ngày  29  tháng 5 năm 2007 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TẠM THỜI DANH MỤC 48 NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2007

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Dạy nghề ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 29/2003/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng nghề, trình độ trung cấp nghề năm 2007.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Người đứng đầu cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị-xã hội; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề; Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Hiệu trưởng trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề; Hiệu trưởng trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường đại học có đăng ký hoạt động dạy nghề trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Thủ tướng và các Phó thủ tướng;
- VPQH, VPCTN, VPCP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Như Điều3;
- Lưu VT, TCDN (20b).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hằng

DANH MỤC

48 NGHỀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2007
( Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định số: 16 /2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 29 / 5 / 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội )

            Số TT

Danh mục nghề đào tạo

1

Lắp đặt thiết bị cơ khí

2

Chế tạo thiết bị cơ khí

3

Nguội sửa chữa máy công cụ

4

Cắt gọt kim loại

5

Hàn

6

Công nghệ cán kéo kim loại

7

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

8

Kỹ thuật khai thác mỏ hầm lò

9

Kỹ thuật xây dựng mỏ

10

Kỹ thuật cơ điện mỏ hầm lò

11

Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí

12

Kỹ thuật máy nông nghiệp

13

Công nghệ ô tô

14

Thông tin tín hiệu đường sắt

15

Điều hành chạy tàu hoả

16

Điện tàu thuỷ

17

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thuỷ

18

Máy tàu thuỷ

19

Điều khiển tàu biển

20

Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế

21

Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

22

Kỹ thuật thiết bị cơ điện y tế

23

Kỹ thuật thiết bị điện tử y tế

24

Vận hành điện trong nhà máy điện

25

Kỹ thuật lò hơi

26

Kỹ thuật tua bin

27

Đo lường điện

28

Thí nghiệm điện

29

Hệ thống điện

30

Kỹ thuật lắp đặt điện và điều khiển trong công nghiệp

31

Điện công nghiệp

32

Điện dân dụng

33

Điện tử công nghiệp

34

Điện tử dân dụng

35

Lập trình máy tính

36

Quản trị mạng máy tính

37

Quản trị cơ sở dữ liệu

38

Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính

39

Gia công và thiết kế sản phẩm mộc

  40

Kỹ thuật điêu khắc gỗ

41

Kỹ thuật sơn mài và khảm trai

42

Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

43

Công nghệ chế biến chè

44

Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy

45

Chế biến rau quả

46

May và thiết kế thời trang

47

Dịch vụ nhà hàng

48

Kế toán  doanh nghiệp

( Ghi chú: Các nghề đào tạo ở trình độ trung cấp nghề không có trong Danh mục này vẫn thực hiện theo các quy định hiện hành )./.

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-BLĐTBXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2007/QĐ-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo01/07/2007
Số công báoTừ số 428 đến số 429
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2008
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2007/QĐ-BLĐTBXH

Lược đồ Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2007/QĐ-BLĐTBXH
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động – Thương binh và Xã hội
        Người kýNguyễn Thị Hằng
        Ngày ban hành29/05/2007
        Ngày hiệu lực16/07/2007
        Ngày công báo01/07/2007
        Số công báoTừ số 428 đến số 429
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/06/2008
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2007/QĐ-BLĐTBXH tạm thời Danh mục 48 nghề đào tạo trình độ cao đẳng trung cấp nghề năm 2007