Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Quyết định 16/2013/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn tỉnh Trà Vinh

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2013/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 05 tháng 6 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh,

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh và Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

1. Trưởng ban: hệ số 0,60 x mức lương tối thiểu hiện hành.

2. Phó ban: hệ số 0,50 x mức lương tối thiểu hiện hành.

3. Tổ trưởng: hệ số 0,40 x mức lương tối thiểu hiện hành.

4. Tổ phó: hệ số 0,35 x mức lương tối thiểu hiện hành.

5. Tổ viên: hệ số 0,30 x mức lương tối thiểu hiện hành.

Trường hợp thành viên Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh cao nhất.

6. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố được sử dụng từ các nguồn như:

a) Ngân sách của tỉnh theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

b) Quỹ Quốc phòng - an ninh ở phường, thị trấn.

Điều 2. Thời gian thực hiện chế độ phụ cấp hàng tháng đối với lực lượng Bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh: kể từ ngày Nghị quyết số 27/2012/NQ-HĐND ngày 08/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở - Ban ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện - thành phố và Chủ tịch UBND các phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; CHỦ TỊCH
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- TTTU; TT HĐND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP; các phòng, Trung tâm thuộc VP;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NCNC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Trần Khiêu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2013
Ngày hiệu lực15/06/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu16/2013/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
       Người kýTrần Khiêu
       Ngày ban hành05/06/2013
       Ngày hiệu lực15/06/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh

          • 05/06/2013

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 15/06/2013

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực