Quyết định 13/2008/QĐ-UBND

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND ban hành chế độ phụ cấp đối với Ban bảo vệ dân phố ở phường – thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh đã được thay thế bởi Quyết định 16/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp hàng tháng lực lượng Bảo vệ dân phố Trà Vinh và được áp dụng kể từ ngày 15/06/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13/2008/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 12 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI BAN BẢO VỆ DÂN PHỐ Ở PHƯỜNG – THI TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 01/3/2007 của Liên bộ Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh Trà Vinh khóa VII – kỳ họp thứ 17 về việc quy định mức phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường – thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chế độ phụ cấp đối với Ban Bảo vệ dân phố ở phường – thị trấn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh; cụ thể như sau:

a). Trưởng ban: 400.000 đồng/người/tháng.

b). Phó ban: 340.000 đồng/người/tháng.

Trường hợp thành viên Ban Bảo vệ dân phố giữ nhiều chức danh khác nhau thì phụ cấp được hưởng theo chức danh cao nhất.

Điều 2. Giao Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các phường – thị trấn và các đối tượng quy định tại điều 1 căn cứ Quyết định này thi hành.

Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký/.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Hoàn Kim

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/08/2008
Ngày hiệu lực22/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2008/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Trà Vinh
        Người kýTrần Hoàn Kim
        Ngày ban hành12/08/2008
        Ngày hiệu lực22/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/06/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2008/QĐ-UBND phụ cấp Ban bảo vệ dân phố phường thị trấn Trà Vinh