Quyết định 1609/QĐ-UBND

Quyết định 1609/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt quy hoạch điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để bố trí di dời cơ sở sản xuất đang nằm trong khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 1609/QĐ-UBND 2017 di dời cơ sở sản xuất khu dân cư đô thị La Gi Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1609/QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 6 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CÁC ĐIỂM CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ TẬP TRUNG ĐỂ BỐ TRÍ DI DỜI CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NẰM TRONG CÁC KHU DÂN CƯ ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ PHAN THIẾT VÀ THỊ XÃ LA GI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại Tờ trình số 1014/TTr-SCT ngày 25 tháng 5 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung để di dời các cơ sở sản xuất đang nằm trong các khu dân cư đô thị tại thành phố Phan Thiết và thị xã La Gi, cụ thể như sau:

1. Danh mục quy hoạch:

a) Thành phố Phan Thiết:

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Tiến Lợi, diện tích 3,5 ha;

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Phong Nẫm, diện tích 4 ha;

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung xã Thiện Nghiệp, diện tích 4,5 ha.

b) Thị xã La Gi:

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 1, xã Tân Bình, diện tích 4,85 ha (bố trí các cơ sở gò, rèn, hàn đúc, gia công cắt gọt kim loại, cắt kính, sơn, sửa, rửa xe ô tô);

- Điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung 2, xã Tân Bình, diện tích 4,9 ha (bố trí các cơ sở tập kết phế liệu kim loại, thủy tinh).

(Có đính kèm bản đồ vị trí các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung).

2. Nhiệm vụ quy hoạch:

Các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung nói trên có khoảng cách hợp lý đối với các khu dân cư, có dải cây xanh cách ly, đầu tư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: Cấp nước, điện, giao thông, xử lý nước thải,... để di dời các cơ sở sản xuất đang nằm trong các khu dân cư, đô thị như: Các cơ sở gò, rèn, hàn, đúc, gia công cắt gọt kim loại, cắt kính, sơn, sửa, rửa xe ô tô, sản xuất nước đá cây, khu vực tập kết phế liệu kim loại, thủy tinh, các cơ sở chế biến thủy hải sản có mùi (cá cơm, bột cá, mực,…).

3. Phương thức đầu tư:

Kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng và ngân sách nhà nước hỗ trợ đầu tư theo quy định.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, các sở, ngành và các địa phương có liên quan tích cực kêu gọi các nhà đầu tư hạ tầng các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung nêu trên, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; sớm di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh nêu trên trong các khu dân cư, đô thị về hoạt động tại các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung.

2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi:

- Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ danh sách các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung đã được phê duyệt quy hoạch để thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020, trình cấp thẩm quyền phê duyệt;

- Xây dựng phương án đầu tư các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung và tổ chức thực hiện công tác di dời các cơ sở sản xuất, dịch vụ vào các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung tại địa phương.

3. Định kỳ hàng năm, giao Sở Công thương phối hợp các sở, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, thị xã La Gi báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Công thương) về hiệu quả hoạt động các điểm công nghiệp, dịch vụ tập trung trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã La Gi và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1609/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1609/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/2017
Ngày hiệu lực15/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1609/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1609/QĐ-UBND 2017 di dời cơ sở sản xuất khu dân cư đô thị La Gi Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1609/QĐ-UBND 2017 di dời cơ sở sản xuất khu dân cư đô thị La Gi Bình Thuận
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1609/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành15/06/2017
        Ngày hiệu lực15/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1609/QĐ-UBND 2017 di dời cơ sở sản xuất khu dân cư đô thị La Gi Bình Thuận

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1609/QĐ-UBND 2017 di dời cơ sở sản xuất khu dân cư đô thị La Gi Bình Thuận

            • 15/06/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực