Quyết định 1610/QĐ-TTg

Quyết định 1610/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng chống thiên tai


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1610/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ THỦY LỢI THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (sau đây gọi tắt là Hội đồng) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Thành phn Hội đồng

a) Chủ tịch Hội đồng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành.

b) Các ủy viên Hội đồng gồm:

- Đại diện lãnh đạo của các bộ, cơ quan: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Quốc phòng; Công an; Ngoại giao; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Ủy ban Dân tộc; Văn phòng Chính phủ; Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế; Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước Việt Nam; Hội Thủy lợi Việt Nam;

- Các ủy viên phản biện gồm: GS.TSKH Phạm Hồng Giang - Phó Chủ tịch Tổng hội Xây dựng (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); GS.TS Đào Xuân Học - Chủ tịch Hội Thủy lợi (Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); GS.TS Tăng Đức Thắng - Nghiên cứu viên cao cấp (Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

c) Các bộ, cơ quan nêu trên có trách nhiệm cử đại diện lãnh đạo tham gia Hội đồng, gửi về cơ quan thường trực Hội đồng trước ngày 30 tháng 9 năm 2021.

2. Cơ quan thường trực của Hội đồng:

- Cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trách nhiệm và quyền hạn của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định quy hoạch thực hiện theo Điều 34 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ.

3. Nhiệm vụ của Hội đồng:

Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ tổ chức thẩm định Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

4. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng:

Hội đồng hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm; chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

5. Kinh phí hoạt động của Hội đồng:

Kinh phí hoạt động của Hội đồng thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các thành viên Hội đồng thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, TN&MT, GTVT, XD, CT, QP, CA, NG, VHTT&DL, TT&TT, KH&CN;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- UBND các tỉnh, tp: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế;
- Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ;
- Hội Đập lớn và Phát triển nguồn nước VN;
- Hội Thủy lợi Việt Nam;
- Các ủy viên phản biện của Hội đồng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, Trợ lý PTTg Lê Văn Thành, các Vụ: TH, KTTH, CN;
- Lưu: VT, NN (2b). Tuynh

THỦ TƯỚNG
Phạm Minh Chính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1610/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1610/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2021
Ngày hiệu lực24/09/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tuần trước
(24/09/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1610/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng chống thiên tai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng chống thiên tai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1610/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Minh Chính
        Ngày ban hành24/09/2021
        Ngày hiệu lực24/09/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 tuần trước
        (24/09/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng chống thiên tai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1610/QĐ-TTg 2021 thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch phòng chống thiên tai

            • 24/09/2021

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2021

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực