Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND

Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động, tiếp nhận viên chức do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban đã được thay thế bởi Quyết định 2827/2008/QĐ-UBND phân cấp tổ chức bộ máy và được áp dụng kể từ ngày 25/12/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1613/2006/QĐ-UBND

Huế, ngày 30 tháng 6 năm 2006.

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN CẤP ĐIỀU ĐỘNG, TIẾP NHẬN VIÊN CHỨC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân cấp việc điều động, tiếp nhận viên chức sự nghiệp cho Giám đốc các Sở, ban cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện và thành phố Huế thực hiện.

Việc điều động viên chức sự nghiệp ra ngoài tỉnh và tiếp nhận viên chức ngoài tỉnh về các đơn vị thuộc tỉnh, Sở Nội vụ vẫn đảm nhận.

Các đơn vị căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu công việc và trình độ, năng lực của viên chức để điều động, tiếp nhận. Sở Nội vụ hướng dẫn việc điều động, tiếp nhận viên chức theo đúng quy định của nhà nước. Sau khi quyết định điều động, tiếp nhận các đơn vị báo cáo và gửi hồ sơ về Sở Nội vụ để theo dõi.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, bãi bỏ Khoản 2, Điều 19 Quy chế tuyển dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 2955/2004/QĐ-UB ngày 28/8/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1613/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1613/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2006
Ngày hiệu lực10/07/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1613/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1613/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
       Người kýNguyễn Xuân Lý
       Ngày ban hành30/06/2006
       Ngày hiệu lực10/07/2006
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 25/12/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1613/2006/QĐ-UBND phân cấp điều động tiếp nhận viên chức do Ủy ban