Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*******

Số: 1623/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Công văn số 1587/CP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004 và cơ quan chủ trì thực hiện theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm thực hiện chương trình được phê duyệt theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, đảm bảo hiệu qủa và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia chương trình được duyệt và huy động phần đóng góp của doanh nghiệp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Thủ trưởng cơ quan chủ trì chương trình và Cục trưởng Cục xúc tiến Thương mại thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

DANH MỤC

CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2004
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1623/2004/QĐ-BTM ngày 05/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại)

Đơn vị: Triệu đồng

Số thứ tự

Cơ quan chủ trì

Chương trình

Thời gian triển khai

Địa điểm triển khai

Tổng kinh phí (dự kiến)

Phần hỗ trợ của Nhà nước (dự kiến)

Phần đóng góp của doanh nghiệp (dự kiến)

1

Cục Xúc tiến thương mại

Khảo sát thị trường cộng hoà Nam Phi để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu

Quý IV/2004

Cộng hoà Nam Phi

814,99

535,07

279,92

2

Cục Kinh tế Bộ Quốc phòng

Hội chợ Thương mại Việt Bắc – 2004

12/2004

Thái Nguyên

4.400,00

2.200,00

2.200.00

3

Hiệp hội Chè Việt Nam

Tham gia Festival chè O-cha Nhật Bản, kết hợp với khảo sát thị trường Nhật Bản

31/10 – 9/11/2004

Shizuoka, Nhật Bản

823,52

411,76

411,76

 

 

 

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1623/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1623/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2004
Ngày hiệu lực08/12/2004
Ngày công báo23/11/2004
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật2 năm trước

Download Văn bản pháp luật 1623/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1623/2004/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành05/11/2004
        Ngày hiệu lực08/12/2004
        Ngày công báo23/11/2004
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1623/2004/QĐ-BTM phê duyệt Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004