Quyết định 1624/QĐ-TTg

Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công đã được thay thế bởi Quyết định 2048/QĐ-TTg Kiện toàn Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công tư 2016 và được áp dụng kể từ ngày 27/10/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO VỀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG - TƯ (PPP)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thí điểm Đầu tư theo hình thức công - tư;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (sau đây được gọi tắt là Ban Chỉ đạo) với chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo

1. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, kế hoạch, giải pháp chiến lược thực hiện hiệu quả mô hình PPP.

2. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành và địa phương trong việc thực hiện thí điểm mô hình PPP theo Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ngày 09/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn việc triển khai thí điểm mô hình PPP; đồng thời xem xét, hoàn thiện quy định pháp luật nhằm thống nhất quản lý mô hình đầu tư có sự phối hợp giữa nhà nước và tư nhân hiện nay (PPP, BOT, BTO, BT …).

4. Chỉ đạo việc tổng kết, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách pháp luật về PPP (Nghị định, Luật) sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Điều 3. Thành phần Ban Chỉ đạo

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

2. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Phó Trưởng ban Thường trực;

- Thứ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các Ủy viên là 01 Thứ trưởng (hoặc tương đương) thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Văn phòng Chính phủ;

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Bộ Xây dựng;

- Bộ Công Thương;

- Bộ Y tế;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi Quyết định này có hiệu lực, các Bộ, cơ quan nêu trên có nhiệm vụ gửi danh sách Lãnh đạo cơ quan tham gia Ban Chỉ đạo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Thư ký Ban Chỉ đạo: Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 4. Hoạt động của Ban Chỉ đạo

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo cơ chế đề cao trách nhiệm của Trưởng ban.

2. Trưởng ban ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; việc thanh toán, quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu Thủ tướng Chính phủ; các Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo ký các văn bản theo nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền và sử dụng con dấu của Bộ, cơ quan mình.

6. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Thành viên và Thư ký Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1624/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1624/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2012
Ngày hiệu lực29/10/2012
Ngày công báo11/11/2012
Số công báoTừ số 651 đến số 652
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1624/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1624/QĐ-TTg
       Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
       Người kýNguyễn Tấn Dũng
       Ngày ban hành29/10/2012
       Ngày hiệu lực29/10/2012
       Ngày công báo11/11/2012
       Số công báoTừ số 651 đến số 652
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 27/10/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 1624/QĐ-TTg năm 2012 thành lập Ban Chỉ đạo đầu tư theo hình thức công