Quyết định 1627/QĐ-UBND

Quyết định 1627/QĐ-UBND năm 2011 quy định mức chi học bổng cho học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao do thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng đã được thay thế bởi Quyết định 33/2019/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thành phố Hải Phòng và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/QÐ-UBND

Hải Phòng, ngày 13 tháng 10 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC CHI HỌC BỔNG CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG CHUYÊN VÀ TRƯỜNG NĂNG KHIẾU NGHỆ THUẬT, THỂ DỤC THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005

Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 327/UBND-VX ngày 18/01/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên toàn thành phố Hải Phòng;

Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính - Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 14/LS TC-GD&ĐT ngày 29/4/2010; của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 783/SGD&ĐT-KHTC ngày 07/10/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định học bổng khuyến khích học tập cụ thể như sau:

Đối tượng; Học sinh trường chuyên và trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao

1. Đối với học sinh phổ thông chuyên đạt kết quả học tập xuất sắc có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét cấp học bổng đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp học bổng phải đạt từ 8,5 trở lên

- Đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó.

2. Đối với trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao đạt huy chương trong các kỳ thi cấp quốc gia, khu vực quốc tế hoặc quốc tế của năm học đó, có học lực trung bình và hạnh kiểm khá trở lên.

3. Mức học bổng khuyến khích học tập cho một học sinh là 240.000 đồng/tháng.

- Học sinh trường chuyên được cấp 9 tháng/năm học

- Học sinh trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao cấp 10 tháng/năm học

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Đối với trường trung học phổ thông chuyên kinh phí sử dụng trong kế hoạch chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

- Đối với các trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục thể thao sử dụng trong kế hoạch hàng năm của đơn vị và nguồn thu học phí.

- Giao các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các trường, các đơn vị được sử dụng kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ năm học 2010 -2011.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:

- CT, các PCT;
- Như Điều 4;
- Sở VHTT&DL;
- Trung tâm Đào tạo VĐV;
- Trường THPT chuyên Trần Phú;
- CVP, PVP NTT
- CV: GD, TC, VH;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1627/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/10/2011
Ngày hiệu lực05/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
Cập nhật4 tháng trước
(02/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1627/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1627/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýLê Khắc Nam
        Ngày ban hành13/10/2011
        Ngày hiệu lực05/09/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2019
        Cập nhật4 tháng trước
        (02/10/2019)

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1627/QĐ-UBND 2011 mức chi học bổng trường chuyên trường năng khiếu nghệ thuật Hải Phòng