Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT

Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT ban hành biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16305/QĐ-CT-THNVDT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BIỂU TỶ LỆ TNCT TÍNH TRÊN DOANH THU

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Căn cứ Quyết định 49/2007/QĐ-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

Căn cứ Thông tư 69/2002/TT-BTC ngày 16/08/2002 hướng dẫn thực hiện Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy;

Căn cứ công văn 7336/BTC-TCT ngày 24/06/2008, công văn 12702/BTC-TCT 27/10/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn truy thu thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trước ngày 1/7/2007;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán thuộc Cục thuế TP Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành tỷ lệ % thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu (gọi tắt là "Biểu tỷ lệ") làm căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với cơ sở kinh doanh có vi phạm quy định tại Điều 1 Quyết định 41/2002/QĐ-TTg ngày 18/03/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chống thất thu thuế GTGT và thuế TNDN qua giá bán trong hoạt động kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy.

Điều 2. Nội dung biểu tỷ lệ:

Loại hàng

Tỷ lệ % TNCT

Ghi chú

- Xe Ô tô

4

 

- Xe hai bánh gắn máy

2

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán, các Trưởng phòng Thanh tra thuế, các Trưởng phòng Kiểm tra thuế, các Chi cục trưởng Chi cục thuế quận, huyện thuộc Cục thuế TP Hà Nội và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hổ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16305/QĐ-CT-THNVDT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16305/QĐ-CT-THNVDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2008
Ngày hiệu lực11/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16305/QĐ-CT-THNVDT

Lược đồ Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16305/QĐ-CT-THNVDT
        Cơ quan ban hànhCục thuế thành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Hổ
        Ngày ban hành11/11/2008
        Ngày hiệu lực11/11/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 16305/QĐ-CT-THNVDT biểu tỷ lệ Thu nhập cá nhân tính trên doanh thu

            • 11/11/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/11/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực