Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH

Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH năm 2010 thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định đề cương


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 1631/QĐ-BNN-KH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG, DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý điều tra cơ bản ngành Nông nghiệp và PTNT;
Căn cứ Quyết định số 2418/QĐ-BNN-KH ngày 09/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt danh mục các dự án thiết kế quy hoạch, điều tra cơ bản mở mới năm 2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định đề cương, dự toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011 do vụ Kế hoạch quản lý (danh sách thành viên Hội đồng kèm theo).

Điều 2. Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định Đề cương, dự toán các dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch tổng hợp mở mới năm 2011 theo quy định hiện hành. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, các thành viên Hội đồng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
Trang Hiếu Dũng

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 10 năm 2010)

TT

Họ và Tên

Đơn vị/ Chức vụ

Vị trí

1

Trang Hiếu Dũng

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

Chủ tịch

2

Đào Quốc Luân

Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch

Thành viên

3

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch

Thành viên

4

Nguyễn Đình Chung

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thành viên

5

Phan Tiểu Long

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thư ký

6

Trần Hoàng Hiệp

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thành viên

7

Đại diện Vụ Tài chính

 

Thành viên

8

Nguyễn Thức Thi

TP Quy hoạch – Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp

Thành viên

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN CÁC DỰ ÁN ĐIỀU TRA CƠ BẢN TỔNG HỢP MỞ MỚI NĂM 2011
(Kèm theo Quyết định số 1631/QĐ-BNN-KH ngày 15 tháng 10 năm 2010)

TT

Họ và Tên

Đơn vị/ Chức vụ

Vị trí

1

Trang Hiếu Dũng

Vụ trưởng Vụ Kế hoạch

Chủ tịch

2

Đào Quốc Luân

Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch

Thành viên

3

Nguyễn Văn Hà

Chuyên viên chính – Vụ Kế hoạch

Thành viên

4

Nguyễn Đình Chung

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thành viên

5

Phan Tiểu Long

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thư ký

6

Trần Hoàng Hiệp

Chuyên viên – Vụ Kế hoạch

Thành viên

7

Đại diện Vụ Tài chính

 

Thành viên

8

Đại diện Trung tâm tin học và Thống kê

 

Thành viên

9

Lê Trung Hiếu

Chuyên viên Vụ Nông nghiệp Thủy sản – Tổng cục Thống Kê

Thành viên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1631/QĐ-BNN-KH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1631/QĐ-BNN-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2010
Ngày hiệu lực15/10/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1631/QĐ-BNN-KH

Lược đồ Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định đề cương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định đề cương
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1631/QĐ-BNN-KH
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýTrang Hiếu Dũng
        Ngày ban hành15/10/2010
        Ngày hiệu lực15/10/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định đề cương

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 1631/QĐ-BNN-KH thành lập Hội đồng thẩm định đề cương

            • 15/10/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực