Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV

Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV năm 2017 tiếp tục nhập khẩu mặt hàng có nguy cơ cao mang theo mọt lạc Serratus từ Ấn Độ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV 2017 tiếp tục nhập mặt hàng có nguy cơ mọt lạc Serratus cao Ấn Độ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1644/QĐ-BNN-BVTV

Hà Nội, ngày 03 tháng 5 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP TỤC NHẬP KHẨU CÁC MẶT HÀNG CÓ NGUY CƠ CAO MANG THEO MỌT LẠC SERRATUS TỪ ẤN ĐỘ

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ca Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định 116/2014/NĐ-CP ngày 04/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tiếp tục nhập khẩu lạc (Arachis hypogaea), hạt muồng (Cassia spp.), hạt ca cao (Theobroma cacao), hạt đậu cô ve (Phaseolus spp.) và quả me (Tamarindus indica) từ Ấn Độ.

Điều 2. Giao Cục Bảo vệ thực vật:

Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về kiểm dịch thực vật của n Độ tăng cường kiểm dịch thực vật nhằm đảm bảo ngăn chặn triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật trên hàng xuất khẩu sang Việt Nam;

Tăng cường các biện pháp kiểm dịch thực vật nhập khẩu đối với nông sản nêu trên từ Ấn Độ nhằm đảm bảo không để đối tượng kiểm dịch thực vật xâm nhập vào Việt Nam.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);
- Đại sứ quán n Độ ti Việt Nam;
- Đại s
quán Việt Nam tại n Độ;
- Cục An ninh nông, lâm, ngư nghiệp;
- C
ác cơ quan báo chí;
- Lưu VT, BVTV
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1644/QĐ-BNN-BVTV

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1644/QĐ-BNN-BVTV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2017
Ngày hiệu lực03/05/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1644/QĐ-BNN-BVTV

Lược đồ Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV 2017 tiếp tục nhập mặt hàng có nguy cơ mọt lạc Serratus cao Ấn Độ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV 2017 tiếp tục nhập mặt hàng có nguy cơ mọt lạc Serratus cao Ấn Độ
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1644/QĐ-BNN-BVTV
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýLê Quốc Doanh
       Ngày ban hành03/05/2017
       Ngày hiệu lực03/05/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV 2017 tiếp tục nhập mặt hàng có nguy cơ mọt lạc Serratus cao Ấn Độ

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1644/QĐ-BNN-BVTV 2017 tiếp tục nhập mặt hàng có nguy cơ mọt lạc Serratus cao Ấn Độ

           • 03/05/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/05/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực