Quyết định 166/2006/QĐ-UBND

Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 Quyết định 43/2000/QĐ-UB về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 166/2006/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 6 - QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THÚ Y XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI, BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2000/QĐ-UB NGÀY 03/05/2000 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y của Uỷ ban thường vụ Quốc hội ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cứ Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 của UBND Thành phố Hà Nội V/v ban hành bản “Quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội”;
Theo đề nghị của Liên Sở Nông nghiệp và PTNT - Tài chính - Nội vụ tại Tờ trình số 72/TTrLN-NN-TC-NV ngày 01/9/2006 về việc Nâng mức hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố cho Trưởng ban thú y xã, phường, thị trấn; Kỹ thuật viên bảo vệ thực vật cơ sở; Cán bộ khuyến nông cơ sở;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi định mức kinh phí hỗ trợ cho Trưởng ban thú y xã phường thị trấn tại Điều 6 - Quy định về tổ chức, hoạt động của Ban thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 43/2000/QĐ-UB ngày 03/05/2000 của UBND Thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

Trưởng Ban được hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Thành phố với định mức 1 tháng bằng hệ số 1 mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.

Điều 2. Mức hỗ trợ được áp dụng thực hiện từ tháng 7/2006 và được điều chỉnh khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu.

Quyết định này thay thế Quyết định số 12/2003/QĐ-UB ngày 17/01/2003 của UBND Thành phố Hà Nội.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Thương mại, Nội vụ; Chủ tịch UBND các Quận Huyện; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3- TT TU, TT HĐND TP
- Đ/c Chủ tịch UBND TP b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP
- VPUB: V5, NN, TH
- Lưu VT

TM/ ỦY BAN NHÂN DÂN
KT/ CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Qúy Đôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 166/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu166/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2006
Ngày hiệu lực29/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 166/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB
      Loại văn bảnQuyết định
      Số hiệu166/2006/QĐ-UBND
      Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
      Người kýLê Quý Đôn
      Ngày ban hành19/09/2006
      Ngày hiệu lực29/09/2006
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThể thao - Y tế
      Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
      Cập nhật14 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 166/2006/QĐ-UBND sửa đổi điều 6 - quy định về tổ chức, hoạt động của Ban Thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội QĐ 43/2000/QĐ-UB

          • 19/09/2006

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/09/2006

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực