Quyết định 1661/QĐ-UBND

Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Bình Đại và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành, Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1661/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH, BÌNH ĐẠI VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN MỘT SỐ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH, BÌNH ĐẠI SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1493/TTr-STP ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân các huyện: Châu Thành, Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

2. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân một số xã, thị trấn thuộc huyện Châu Thành và huyện Bình Đại sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện; bao gồm:

a) Huyện Bình Đại: Uỷ ban nhân dân các xã Bình Thắng, Thạnh Phước, Đại Hoà Lộc, Thạnh Trị, Bình Thới, Thừa Đức, Thới Thuận, Phú Vang, Phú Long, Định Trung, Lộc Thuận và thị trấn Bình Đại.

b) Huyện Châu Thành: Uỷ ban nhân dân các xã: An Khánh, Phú Túc, Hữu Định, Tường Đa, Phú An Hoà, Tam Phước, Tân Thạch và thị trấn Châu Thành .

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành và huyện Bình Đại; Uỷ ban nhân dân một số xã, thị trấn quy định tại Khoản 2, Điều 1 Quyết định này bàn giao cho tổ chức hành nghề công chứng hồ sơ về những hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực trong trường hợp có yêu cầu công chứng sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch đó.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Châu Thành, Bình Đại; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành, Bình Đại và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1661/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1661/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2014
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1661/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1661/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýVõ Thành Hạo
        Ngày ban hành17/09/2013
        Ngày hiệu lực01/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2014
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1661/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre