Quyết định 2196/QĐ-UBND

Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản do tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2196/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 31 tháng 10 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1928/TTr-STP ngày 23 tháng 10 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và Ủy ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng; Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân các huyện Châu Thành, Bình Đại và Ủy ban nhân dân một số xã, thị trấn thuộc các huyện Châu Thành, Bình Đại sang các tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 2. Việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch được thực hiện theo các quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực.

Điều 3. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện nội dung này cho các cơ quan có liên quan; tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành và huyện Bình Đại việc công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch theo đúng với quy định của pháp luật hiện hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thành phố nêu trên; tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2196/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2196/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2014
Ngày hiệu lực31/10/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2196/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2196/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýVõ Thành Hạo
       Ngày ban hành31/10/2014
       Ngày hiệu lực31/10/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre

           • 31/10/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực