Quyết định 1660/QĐ-UBND

Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân thành phố Bến Tre và Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 2196/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ văn bản Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 31/10/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1660/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 17 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẾN TRE VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BẾN TRE SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1493/TTr-STP ngày 06 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch sang tổ chức hành nghề công chứng

Chuyển giao thẩm quyền chứng thực toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Uỷ ban nhân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm triển khai và hướng dẫn Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre, Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc địa bàn thành phố Bến Tre bàn giao cho tổ chức hành nghề công chứng hồ sơ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực trong trường hợp có yêu cầu công chứng sửa đổi, bổ sung các hợp đồng, giao dịch đó.

2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013 và thay thế Quyết định số 3003/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Uỷ ban nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1660/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/09/2013
Ngày hiệu lực01/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1660/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu1660/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýVõ Thành Hạo
       Ngày ban hành17/09/2013
       Ngày hiệu lực01/10/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 31/10/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre