Quyết định 3003/QĐ-UBND

Quyết định 3003/QĐ-UBND năm 2011 về chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Ủy nhân nhân dân xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng đã được thay thế bởi Quyết định 1660/QĐ-UBND năm 2013 chuyển giao thẩm quyền chứng thực Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 01/10/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3003/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO THẨM QUYỀN CHỨNG THỰC CÁC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BẤT ĐỘNG SẢN TỪ UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ BẾN TRE SANG TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25 tháng 8 năm 2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 2058/TTr-STP ngày 13 tháng 12 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ Uỷ nhân nhân dân các xã, phường thuộc thành phố Bến Tre sang tổ chức hành nghề công chứng.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, bất động sản từ các Uỷ ban nhân dân xã, phường trực thuộc thành phố Bến Tre sang Phòng Công chứng số 01./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hiếu

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3003/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3003/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2011
Ngày hiệu lực27/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3003/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu3003/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
       Người kýNguyễn Văn Hiếu
       Ngày ban hành27/12/2011
       Ngày hiệu lực27/12/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/10/2013
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 3003/QĐ-UBND chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng