Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM

Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM phê duyệt chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung năm 2004 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004 đã được thay thế bởi Quyết định 01/2007/QĐ-BTM công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 04/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004


BỘ THƯƠNG MẠI

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 1675/2004/QĐ-BTM

Hà Nội , ngày 12 tháng 11 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA BỔ SUNG NĂM 2004

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 104/2003/QĐ-BTM ngày 24 tháng 01 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế xây dựng và quản lý chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia;
Căn cứ Công văn số 1587/CP-KTTH ngày 22 tháng 10 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia 2004;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án "Cổng thương mại điện tử quốc gia - ECVN" bổ sung vào Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia năm 2004.

- Thời gian thực hiện: 2004 - 2006.

- Tổng kinh phí: 17 tỷ đồng, trong đó:

+ Phần hỗ trợ của Nhà nước: 15 tỷ đồng

+ Phần hỗ trợ từ nguồn khác: 2 tỷ đồng.

Điều 2. Giao Cục Xúc tiến Thương mại là đơn vị chủ trì đề án; giao Vụ Thương mại Điện tử là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Thương mại Điện tử thuộc Bộ Thương mại chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1675/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu1675/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2004
Ngày hiệu lực14/12/2004
Ngày công báo29/11/2004
Số công báoSố 30
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1675/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu1675/2004/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýMai Văn Dâu
        Ngày ban hành12/11/2004
        Ngày hiệu lực14/12/2004
        Ngày công báo29/11/2004
        Số công báoSố 30
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 04/02/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 1675/2004/QĐ-BTM chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia bổ sung 2004